Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

30-09-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Het college van burgermeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2015 en artikel 8 van de verordening parkeerbelastingen 2015;

besluit:

 • 1.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 mag worden geparkeerd, en de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2015, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit horende bijlage “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”;

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2015.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Hengelo van 30 september 2014,

de secretaris, de burgemeester,

 

Bijl@ge 1

“Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”

Artikel 1. Plaats en tijdstip betaald parkeren

 • a.

  De parkeerduur voor de drie parkeerplaatsen naast het kantoor van de Rabobank aan de Marskant inclusief de aanwezige gehandicaptenplaats, is beperkt tot 30 minuten. Deze parkeerplaatsen zijn tevens niet bestemd voor vergunninghouders.

 • b.

  De parkeerduur voor de parkeerplaatsen op de terreinen het Mitchamplein, Ir. M. Schefferlaan, hoek Enschedesestraat/Wolter ten Catestraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat en Sherwood Rangers is beperkt tot maximaal 24 uur.

 • c.

  De straten in het autovrije gebied zijn, Pastoriestraat, Marktstraat, Marktsteeg, Burgemeester van der Dussenplein, deel Burg. Jansenplein, deel Kloosterhof, deel Wemenstraat, deel Enschedesestraat, Nieuwsteeg, Nieuwstraat, deel Drienerstraat, Domineespad, Markt, Veldbleekstraat, Kattenhoek, deel Beekstraat, Telgen, Telgensteeg, deel B.P. Hofstedestraat, Schouwburgplein, Molenstraat, Molensteeg, Brink, Brinkstraat, Beeksteeg, Stationsplein.

 • d.

  De parkeerduur voor de overige plaatsen is beperkt tot maximaal 3 uur.

 • e.

  De plaats en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd en de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2015, is het gebied op bijgevoegde kaart dat begrensd wordt door de Oldenzaalsestraat, Bornsestraat, de begraafplaats, Coldstream, Bankastraat, Sumatrastraat, Mitchamplein, Deldenerstraat, Tuindorpstraat, Marskant, Dorpsmatenstraat, Prinses Beatrixstraat, Emmaweg, spoorlijn, Nachtegaalspad, Julianalaan, Willem de Clercqstraat, Industriestraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Drienerstraat, De Wetstraat en Wemenstraat met uitzondering van het autovrije gebied. Tot dit gebied behoren ook de parkeerterreinen aan de Eikstraat, de Ir. M. Schefferlaan, de Wolter ten Catestraat, de Marskant en de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat.

  Buiten dit gebied behoren tevens de parkeerplaatsen aan de Willem van Otterloostraat en het parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg) tot het gefiscaliseerde gebied.

 • f.

  De parkeerduur voor de aanwezige parkeerplaatsen in de parkeergarage aan de BP Hofstedestraat is onbeperkt.

   

Geldig op

 • 1.

  In de gebieden 1 tot en met 6a, b en c zoals omschreven in de Tarieventabel bij deVerordening parkeerbelastingen 2015 van Hengelo

  maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur

  dinsdag van 9.00 uur tot 19.00 uur

  woensdag van 9.00 uur tot 19.00 uur

  donderdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

  vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur

  zaterdag van 9:00 uur tot 19:00 uur

  tevens de extra koopavonden tot 21.00 uur en de koopzondagen (12.00 uur tot 19.00 uur)

 • 2.

  Uitzondering in de vergunninggebieden 2, 4d en 5 zoals omschreven in deTarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen 2015 van Hengelo

  gebied 2 - Prinses Beatrixstraat (gehuurde parkeerterreinen De Bolder / UWV)

  donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur

  gebied 4d- Sherwood Rangers

  zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

  maandag van 9.00 uur tot 18.00 uur

  dinsdag van 9.00 uur tot 18.00 uur

  woensdag van 9.00 uur tot 18.00 uur

  donderdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

  vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur

  zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

  gebied 5 – Willem van Otterloostraat oneven nummers 1 t/m 11 en parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg)

  maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur

  dinsdag van 9.00 uur tot 19.00 uur

  woensdag van 9.00 uur tot 19.00 uur

  donderdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

  vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

  zaterdag van 9:00 uur tot 19:00 uur

 • 3.

  In het gebied 7 zoals omschreven in de Tarieventabel bij de Verordeningparkeerbelastingen 2015 van Hengelo

  maandag t/m zondag 24 uur per dag

Op Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Koningsdag gratis worden geparkeerd.

 

Artikel 2 Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van betaald parkeren op de parkeerplaatsen in het aangewezen gebied geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel door middel van pinnen.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn of het saldo op de gebruikte chipknip(pen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Het, na inwerkingstelling, door de parkeerapparatuur afgegeven parkeerkaartje dient met tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 4.

  De verleende parkeervergunning dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 5.

  Voldoening van de parkeerbelasting als vermeld in artikel 1, onderdeel a van de Verordening Parkeerbelastingen Hengelo 2015 door middel van het inwerking stellen van parkeerapparatuur middels een daarvoor ingerichte camera, mobiele telefoon of computer moet geschieden met inachtneming van de voorschriften die bij de verstrekking van of het toestaan van deze apparatuur werden gesteld

 • 6.

  De minimum inworp bij parkeerautomaten is € 0,50.