Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

nadere regels Parkeernormen en hoogte financiële voorwaarde gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnadere regels Parkeernormen en hoogte financiële voorwaarde gemeente Elburg
Citeertitelnadere regels Parkeernormen en hoogte financiële voorwaarde gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeernormen, parkeerfonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bouwverordening gemeente Elburg, art. 2.5.30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2014nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad, 2014 nr.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ‘Parkeernormen en hoogte financiële voorwaarde gemeente Elburg’

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Elburg;

Gelet op artikel 2.5.30 van de Bouwverordening en gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 september 2014 tot vaststelling van de Intergemeentelijke Parkeernota

b e s l u i t :

Vast te stellen de nadere regels ‘Parkeernormen en hoogte financiële voorwaarde gemeente Elburg’

Artikel 1 Parkeernormen per functie

Het college van burgemeester en wethouders hanteert voor de berekening van de benodigde parkeerruimte, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening, de volgende parkeernormen voor de verschillende functies (per 100m2 bvo, tenzij anders vermeld):

 

Woningtype

Parkeernorm

(per woning)

Aandeel bezoeker

Koop, vrijstaand

2,5

0,3

Koop, twee-onder-één-kap

2,4

0,3

Koop, tussen/hoek

2,2

0,3

Koop, etage, duur

2,3

0,3

Koop, etage, midden

2,1

0,3

Koop,etage, goedkoop

1,8

0,3

Huurhuis, vrije sector

2,2

0,3

Huurhuis, sociale huur

1,8

0,3

Huur, etage, duur

2,1

0,3

Huur, etage, midden goedkoop

1,6

 

Kamerverhuur, zelfstandig (niet studenten)

0,7

0,2

Kamerverhuur, studenten, niet zelfstandig

0,3

0,2

Aanleunwoning en serviceflat

1,3

0,3

Werken

Parkeernorm

opmerkingen

Kantoor (zonder baliefunctie)

Administratief en zakelijk.

2,6

 

Commerciële dienstverlening

Kantoren met een baliefunctie.

3,2

 

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief

Bijvoorbeeld industrie, laboratorium, garagebedrijf of een werkplaats (relatief veel werknemers en relatief weinig bezoekers).

2,2

Exclusief vrachtwagen parkeren

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief

Bijvoorbeeld loods, opslag of transportbedrijf (relatief weinig werknemers en relatief weinig bezoekers).

1,1

Exclusief vrachtwagen parkeren

Bedrijfsverzamelgebouw Mix van kantoren (zonder baliefunctie) en bedrijven.

2,0

Gelijkwaardige mix van kantoren (zonder baliefunctie), arbeids-extensieve en ar-beidsintensieve bedrijven

Showroom

1,7

 

Winkelen en boodschappen

Parkeernorm

opmerkingen

Buurtsupermarkt

4,2

 

Discountsupermarkt

6,6

 

Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)

6,3

 

Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)

5,6

 

Grote supermarkt

8,6

 

Buurt- en dorpscentrum

4,3

 

Weekmarkt

0,27 per m1 kraam

 

Kringloopwinkel

1,5

 

Groothandel in levensmiddelen

8,1

 

Bruin- en witgoedzaken

6,9

 

Woonwarenhuis/woonwinkel (overig)

2,0

 

Meubelboulevard/woonboulevard

2,4

 

Winkelboulevard

4,2

 

Outletcentrum

10,5

 

Bouwmarkt

2,1

 

Tuincentrum (inclusief buitenruimte)

2,6

 

Groencentrum (inclusief buitenruimte)

2,6

 

Sport, cultuur en ontspanning

Parkeernorm*

opmerkingen

Bibliotheek

1,0

 

Bioscoop

9,0

 

Filmtheater/filmhuis

6,3

 

Theater/schouwburg

9,5

 

Musicaltheater

3,9

 

Casino

6,6

 

Bowlingcentrum

2,8

 

Biljartcentrum/snookercentrum

1,4

 

Dansstudio

4,4

 

Sportschool

3,9

 

Fitnesscentrum

5,0

 

Wellnesscentrum

9,8

 

Sauna/hammam

5,1

 

Sporthal

2,4

Wedstrijdsport

Sportzaal

2,2

Gymzaal

Tennishal

0,5

 

Squashhal

2,5

 

Zwembad (overdekt)

11,7

 

Zwembad (openlucht)

11,1

 

Zwembad (combi)

12,5

 

Kunstijsbaan Kleiner/groter dan 400 m

1,8/2,5

 

Golfoefencentrum (ook wel pitch & put)

53,1

Per centrum, uitgaande van 6 ha

Golfbaan (18 holes)

106

Per 18 holes/60 ha

Indoorspeeltuin/kinderspeelhal

6,4

 

Volkstuin

1,4/10 tuinen

 

Museum

0,9

 

Sportveld

27,0/ha netto terrein

 

Stadion

0,2/zitplaats

 

Ski- en snowboardhal

5,7 Per 100 m² sneeuw, exclusief oefenpistes

 

Jachthaven

0,7/ligplaats

 

Kinderboerderij (stadsboerderij)

18,8/gemiddelde boerderij

 

Manege (paardenhouderij)

0,5/box

 

Dierenpark

12,0/ha.

Netto terrein

 

Attractie- en pretpark

12,0/ha.

Netto terrein

 

Evenementen

0,1/bezoeker op het drukste uur

 

Horeca en (verblijfs)recreatie

Parkeernorm

opmerkingen

Camping (kampeerterrein)

1,3/standplaats

Exclusief 10% voor gasten en bezoekers

Bungalowpark (huisjescomplex) 

1,8/bungalow

 

1 t/m 5 sterren hotel 

11,8/10 kamers

 

Discotheek

15,9

 

Café/bar/cafetaria

8,0

 

Restaurant

16

 

Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw

8,0

 

Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen

Parkeernorm

opmerkingen

Huisartsenpraktijk (-centrum)

3,0/behandelkamer

 

Apotheek

3,1/apotheek

 

Fysiotherapiepraktijk (-centrum)

1,9/behandelkamer

 

Consultatiebureau

2,0/behandelkamer

 

Consultatiebureau voor ouderen

1,7/behandelkamer

 

Tandartsenpraktijk

2,4/behandelkamer

 

Gezondheidscentrum

2,3/behandelkamer

Een gezondheidscentrum is een locatie waar verschillende gezondheidsinstellingen onder een dak gevestigd zijn. Vaak zijn dit huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en/of een consultatiebureau.

Crematorium

35,1/deels gelijktijdige plechtigheid

 

Begraafplaats

36,6/deels gelijktijdige plechtigheid

 

Religiegebouw

0,2/zitplaats

 

Verpleeg- en verzorgingstehuis

0,7/wooneenheid

inclusief parkeren personeel

Onderwijs

Parkeernorm

opmerkingen

Kinderdagverblijf (crèche)

1,3

Exclusief halen en brengen

Basisschool De grootste parkeer- en verkeersdruk bij basisscholen ontstaat door het brengen en halen van kinderen. De hoeveelheid auto’s die hiermee gemoeid is, is mede afhankelijk van de grootte van de school (aantal kinderen), hoeveel kinderen begeleid naar school komen, hoeveel kinderen met de auto worden gebracht en hoeveel kinderen er overblijven. Er is een systematiek ontwikkeld waarmee dit berekend kan worden.

1,0/leslokaal

Exclusief halen en brengen

Middelbare school

5,6/100 leerlingen

 

ROC

6,4/100 leerlingen

 

Hogeschool

12,1/100 studenten

 

Universiteit

17,4/100 studenten

 

Avondonderwijs of vrijetijdsonderwijs

6,7/10 studenten

 

Artikel 2 Financiële bijdrage - parkeerfonds

 • 1.

  Indien het college van burgemeester en wethouders besluit tot het verbinden van een financiële voorwaarde aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.5.30, vijfde lid, bedraagt dit per parkeerplaats een bedrag van € 6.038,--.

 • 2.

  Afwijking van het in het eerste lid bepaalde bedrag is niet mogelijk.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het digitale gemeenteblad van de gemeente Elburg.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “nadere regels Parkeernormen en hoogte Financiële voorwaarde gemeente Elburg”.

   

  Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders der gemeente Elburg

  in zijn vergadering van

  de voorzitter, de secretaris,

   

  F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt