Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Cultuurhistorische waardenkaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCultuurhistorische waardenkaart
Citeertitelcultuurhistorische waardenkaart
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagentoelichting cultuurhistorische waardenkaart juni 2014 cultuurhistorische waardenkaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de archeologische monumentenzorg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2014nieuwe regeling

14-10-2014

Gemeenteblad, 2014-11-28

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Cultuurhistorische waardenkaart