Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsnotitie voorwaarden plaatsing kerstverlichting/sfeerverlichting gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie voorwaarden plaatsing kerstverlichting/sfeerverlichting gemeente Boxmeer
CiteertitelBeleidsnotitie voorwaarden plaatsing kerstverlichting/sfeerverlichting gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2014Nieuwe regeling

04-11-2014

Boxmeers Weekblad d.d. 18 november 2014

R-MRM/2014/4218

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie voorwaarden plaatsing kerstverlichting/sfeerverlichting gemeente Boxmeer

 

 

Beleidsnotitie voorwaarden plaatsing kerstverlichting/sfeerverlichting gemeente Boxmeer

- de aanvrager moet voor iedere plaatsing van de kerstverlichting, respectievelijk sfeerverlichting (jaarlijks) een plan indienen met vermelding van het type, wattage, de bevestiging en de locatie;

 

- op basis van het ingediende plan zal wel of niet goedkeuring worden verleend;

 

- de totale uitvoeringskosten van levering en plaatsing, inclusief aansluitkosten, van de kerstverlichting en sfeerverlichting komen voor rekening van de aanvrager;

 

- de stroomkosten komen voor rekening van de gemeente;

 

- de periode van plaatsing van kerstverlichting betreft een aaneengesloten tijdsduur van medio november tot medio januari daarop volgend;

 

- de periode van plaatsing van sfeerverlichting, zijnde geen kerstverlichting, wordt in overleg met de aanvragen nader bepaald;

 

- de kerstverlichting en sfeerverlichting worden in principe (afhankelijk van het aansluitblok van Enexis) op avond geschakeld, dus ’snachts tussen 23.30 – 07.00 uur uitgeschakeld;

 

- de aansluiting van de kerstverlichting en/of sfeerverlichting aan de lichtmast op een hoogte van ongeveer 4,5 meter geschiedt middels bevestiging van een uniform contactdoosje ten behoeve

van het uniforme stekkertje van de kabel van de kerstverlichting;

 

- de aansluiting van de kerstverlichting op het elektriciteitsnetwerk van Enexis geschiedt middels een aansluitblok met één of twee zekeringen onder in de lichtmast (achter het mastdeurtje);

 

- de aansluiting van de kerstverlichting wordt uitgevoerd door de aannemer (Imtech) die het onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente Boxmeer uitvoert;

 

- het bedrijf dat de kerstverlichting levert dient met Imtech af te stemmen over de aansluiting van de kerstverlichting op het contactdoosje boven aan de lichtmast;

 

- de bevestiging van de kerstverlichting en sfeerverlichting aan de lichtmasten dient te geschieden door een door de gemeente goedgekeurd gerenommeerd bedrijf;

 

- de bevestiging van de kerstverlichting en sfeerverlichting door (klem)beugels aan de lichtmasten dient zodanig te geschieden middels een rubberen afsluitbescherming, dat beschadiging aan de verf voorkomen wordt;

 

- de kosten van beschadiging van de lichtmasten als gevolg van plaatsing van de kerstverlichting en sfeerverlichting, komt voor rekening van de aanvrager;

 

- bij de uitvoeringswerkzaamheden van de bevestiging van de kerstverlichting en sfeerverlichting aan de lichtmasten dienen uit oogpunt van de verkeersveiligheid ter plaatse de nodige verkeersmaatregelen

getroffen te worden.