Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Wmo-kader Rotterdam 2015 “Rotterdammers voor elkaar”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWmo-kader Rotterdam 2015 “Rotterdammers voor elkaar”
CiteertitelWmo-kader Rotterdam 2015 “Rotterdammers voor elkaar”
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGemeenteblad 2014-135
Externe bijlageDownload hier "Rotterdammers voor elkaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2014Onbekend

16-10-2014

Gemeenteblad 2014-135

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014 (raadsvoorstel nr. 2014/77/14bb4760); raadsstuk 14bb4760 e.a.;

Tekst van de regeling

Intitulé

Wmo-kader Rotterdam 2015 “Rotterdammers voor elkaar”

 

 

Gemeenteblad 2014

Wmo-kader Rotterdam 2015 “Rotterdammers voor elkaar

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014 (raadsvoorstel nr. 2014/77/14bb4760); raadsstuk 14bb4760 e.a.;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) d.d. 8 oktober 2014;

gelet op artikel 2.12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015;

besluit:

Vast te stellen het Wmo-kader Rotterdam 2015 “Rotterdammers voor elkaar” (14bb4957), waarin:

  • 1.

    de opgaven en maatschappelijke resultaten voor de Wmo opgaven zijn benoemd, evenals de ambities die leidend zijn voor uitwerking van de onderliggende uitvoeringsprogramma’s, zoals grotere inzet op preventie, het versterken van de wijkvoorzieningen en zorg voor ouderen in de wijk;

  • 2.

    worden geschetst de scope en doelen van de Wmo, de herinrichting van het stelsel van zorg en welzijn, de opgave en te behalen maatschappelijke resultaten voor Rotterdam, de Wmo-uitvoering, waaronder vier leidende principes voor de inrichting van het zorg- en welzijnsaanbod, de betrokkenheid en rechten van Rotterdammers, het opdrachtgeverschap en inkoop en de financiën binnen het sociale domein in Rotterdam,zoals opgenomen in de bijbehorende bijlage 1.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 oktober 2014.

De griffier, De voorzitter,

J.G.A. Paans A. Aboutaleb

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 3 november 2014 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)