Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Beleidsregel Vlaggen en Spandoeken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Vlaggen en Spandoeken
CiteertitelBeleidsregel Vlaggen en Spandoeken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:10, lid 5 van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2014Nieuwe regeling

21-10-2014

Gemeenteblad 2014,61412

2014.0040606

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ten aanzien van Vlaggen en Spandoeken

 

 

Artikel 1 Vlaggen of spandoeken

 • 1.

  Vlaggen of spandoeken aan bruggen mogen uitsluitend worden opgehangen op de locaties genoemd in artikel 2, lid 1.

 • 2.

  Vlaggen of spandoeken in straten mogen uitsluitend worden opgehangen aan het begin en einde van de straten.

Artikel 2 Locatie

Op de volgende bruggen mag een vlag of spandoek worden opgehangen:

 • a.

  loopbrug in Lijnden over de Hoofdvaart (aan het einde van de Akerdijk in Lijnden);

 • b.

  bruggen in de kruising Hoofdweg,- op- en afritten naar de Weg om Noord te Hoofddorp;

 • c.

  brug in de kruising Hoofdweg - Burg. Pabstlaan te Hoofddorp;

 • d.

  brug in de kruising Hoofdweg - Ter Veenlaan – Melis Spaansweg te Hoofddorp;

 • e.

  brug in de kruising Hoofdweg - Graan voor Visch (Paxlaan) – Paxlaan te Hoofddorp;

 • f.

  brug in de kruising Hoofdweg - Van Heuven Goedhartlaan te Hoofddorp;

 • g.

  brug in de kruising Hoofdweg - Noorderdreef te Nieuw-Vennep;

 • h.

  fiets-/loopbrug over de Hoofdvaart ter hoogte van de Bosstraat te Nieuw-Vennep;

 • i.

  brug in de kruising Hoofdweg - Venneperhof- Kerkstraat te Nieuw-Vennep;

 • j.

  fiets-/loopbrug over de Hoofdvaart bij de Veldbloemstraat te Nieuw-Vennep;

 • k.

  brug in de kruising Hoofdweg - Zuiderdreef in Nieuw-Vennep.

Artikel 3 Voorwaarden Instellingen en doel

 • 1.

  Een vlag of spandoek kan worden opgehangen voor het bekendmaken van een collecte of een sociaal culturele activiteit. Een vlag of spandoek kan uitsluitend worden opgehangen door:

  • a.

   een (vrijwilligers)organisatie die zich specifiek richt op het houden van een collecte en op het organiseren van sociaal-culturele activiteiten ten behoeve van de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Met het begrip organisatie wordt een vereniging, stichting, bewonersgroep of comité bedoeld;

  • b.

   een charitatieve instelling voor een activiteit die op het landelijk collecterooster is vermeld.

Duur

 • 2.

  Een vlag of spandoek kan maximaal 14 dagen worden opgehangen, waarbij deze 14 dagen vallen ten tijde van en/of voor de collecte of activiteit.

Veiligheid

 • 3.

  De vlag of spandoek mag niet dusdanig worden opgehangen dat zij gevaar oplevert of kan opleveren voor weggebruikers.

 • 4.

  De vlag of spandoek mag niet boven rijbanen of aan viaducten of aan bruggen boven rijbanen worden aangebracht.

 • 5.

  De vlag of spandoek mag niet aan een lichtmast worden bevestigd.

 • 6.

  De vlag of spandoek mag niet worden opgehangen wanneer er onderhoud aan de brug wordt gepleegd.

 • 7.

  De vlag of spandoek moet met deugdelijke bevestigingsmiddelen worden opgehangen, zodat deze bij harde wind niet geheel of gedeeltelijk losraakt.