Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48 Apv (alcoholverbod)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing artikel 2:48 Apv (alcoholverbod)
CiteertitelGebiedsaanwijzing artikel 2:48 Apv (alcoholverbod)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-20111e wijziging

26-09-2011

KernPUNTEN, 04-10-2011 en 25-10-2011

16-09-2011, nummer 790 en 07-10-2011, nummer 866
28-07-201005-10-2011Nieuwe regeling

20-07-2010

KernPUNTEN, 27-07-2010

22-06-2010, nummer 872; 14-07-2010 nummer 1094

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing artikel 2:48 Apv (alcoholverbod)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het advies van 16 september 2011, nummer 790 en 7 oktober 2011, nummer 866;

gelet op artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Dalfsen geldig vanaf 15 juni 2011;

overwegende dat uitbreiding van de gebieden waar het verboden is "op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben" wenselijk is;

 

b e s l u i t:

 

om als gebied, zoals bedoeld in artikel 2:48 van de Apv aan te wijzen:

 

In de woonkern Nieuwleusen:

 • ·

  De gehele bebouwde kom

In de woonkern Oudleusen:

 • ·

  De gehele bebouwde kom

In de woonkern Dalfsen:

 • ·

  De gehele bebouwde kom

 • ·

  De parkeerplaats bij sportpark Gerner

 • ·

  Het Meersportenplein (sportpark Gerner)

 • ·

  Het gebied rondom de 'Zwevende Kei'

 • ·

  Het gebried rondom 'Het Oude Station' (inclusief de parkeerplaats en de fietsenstalling)

In de woonkern Lemelerveld:

 • ·

  De gehele bebouwde kom

In de woonkern Hoonhorst:

 • ·

  De gehele bebouwde kom

 

Het verbod geldt niet op terrassen die op een drank- en horecavergunning zijn opgenomen en ook niet op een locatie waarvoor een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet is verleend.

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het is bekendgemaakt in de rubriek KernPUNTEN

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in zijn vergadering van 26 september 2011 en 17 oktober 2011.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart