Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Afwijkingenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfwijkingenbeleid
CiteertitelAfwijkingenbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageAfwijkingenbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-201314-09-2015Nieuwe regeling

15-10-2013

Heraut, 23 oktober 2013

BW1300771/T13.12161

Tekst van de regeling

Intitulé

Afwijkingenbeleid

 

 

Afwijkingenbeleid

Het college van de gemeente Lansingerland,

 

Overwegende dat

Een afwijkingenbeleid duidelijkheid schept, zowel extern als intern, over de wijze waarop de gemeente Lansingerland toepassing geeft aan de lijst met kruimelgevallen.

 

Gelet op

  • -

    De lijst met kruimelgevallen is opgenomen in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

  • -

    De mogelijkheid beleidsregels op te stellen, is geregeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit(en)

 

Het afwijkingenbeleid vast te stellen.

 

Afwijkingenbeleid

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 15 oktober 2013,

 

De secretaris, de burgemeester

drs. ing. A.A. Eijkenaar, Ewald van Vliet