Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 (tekstplaatsing)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 (tekstplaatsing)
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 (tekstplaatsing)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het publicatieblad, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201418-05-2018Nieuwe regeling

14-10-2014

Publicatieblad 2014, 3

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 (tekstplaatsing)

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen

Gelet op artikel 2 van de Verordening op het gemeenteblad

Besluit:

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Gelet op artikel 2 van de Verordening op het publicatieblad

Besluit:

het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen als bijlage bij dit besluit te plaatsen in het Publicatieblad.

Denekamp, 14 oktober 2014,

De secretarissen,De voorzitter,

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, E.M. Grobben (wnd.), Mr. M.K.M. Stegers

Inhoudsopgave:

INLEIDING

 

1 Definities

3

2 Gemeentelijke doelstellingen

4

3 Juridische uitgangspunten

5

3.1 Algemeen juridisch kader

5

3.2 Uniforme documenten

6

3.3 Algemene beginselen bij inkoop

6

3.4 Grensoverschrijdend belang

7

3.5 Mandaat en volmacht

7

3.6 Afwijkingsbevoegdheid

7

3.7 Doorlegging aanbestedingsverantwoordelijkheid

8

3.8 Inwerkingtreding

8

4 Ethische en ideële uitgangspunten

9

4.1 Integriteit

9

4.2 Duurzaam inkopen

9

4.3 Innovatie

10

5 Economische uitgangspunten

11

5.1 Product- en marktanalyse

11

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor ondernemersrelatie

11

5.3 Lokale economie & MKB

11

5.4 Samenwerkingsverbanden

12

5.5 Bepalen van de inkoopprocedure

12

5.6 Raming en financieel budget

13

5.7 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

13

5.8 Bijzondere situaties

13

5.8.1 Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en staatssteun

13

5.8.2 Opdrachten voor sociale werkvoorzieningen

14

5.8.3 Aanwijzing

14

5.8.4 Inbesteden

14

6 Organisatorische uitgangspunten

15

6.1 Inkoopproces

15

6.2 Inkoop in de organisatie

16

6.3 Verantwoordelijkheden

16