Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Aanwijzingsbesluit verbodsgebied honden en aanlijngebodsgebied honden recreatieterrein ?t Zand te Alphen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbodsgebied honden en aanlijngebodsgebied honden recreatieterrein ?t Zand te Alphen
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbodsgebied honden en aanlijngebodsgebied honden recreatieterrein ?t Zand te Alphen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen20140729-gebodsgebied 20140729-verbodsgebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2014nieuwe regeling

29-07-2014

Ons Weekblad, 08-08-2014

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbodsgebied honden en aanlijngebodsgebied honden recreatieterrein ?t Zand te Alphen

 

 

Aanwijzingsbesluit verbodsgebied honden en aanlijngebodsgebied honden recreatieterrein ’t

Zand te Alphen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam,

Gelet op:

Artikel 2.57, lid 1 en 2 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Alphen-Chaam

Overwegende:

Dat op het recreatieterrein ’t Zand te Alphen er een verbods- en gebodsgebied geldt voor honden om

hygiënische redenen en ter voorkoming van overlast en onveilige situaties ;

Dat de handhaving op de regels voor honden welke gelden op het recreatieterrein ‘t Zand gebeurt op

basis van het Wetboek van Strafrecht;

Dat de handhaving op de regels voor honden in de overige gebieden binnen de gemeente geregeld is in

de Algemene Plaatselijke Verordening;

Dat het voor de duidelijkheid en eenduidigheid wenselijk is om ook voor het recreatieterrein ’t Zand

de handhaving op de regels voor honden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening uit te

voeren.

Dat dit mogelijk is door het vaststellen van een Aanwijzingsbesluit verbods- en gebodsgebied honden;

Dat de regels voor honden op het recreatieterrein ’t Zand te Alphen inhoudelijk niet veranderen;

 

Besluiten:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit verbodsgebied honden en aanlijngebodsgebied honden

recreatieterrein ’t Zand te Alphen

 

Artikel 1

Verbodsgebied ‘t Zand

Het volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond is

verboden om die hond te laten verblijven, los te laten lopen of te laten zwemmen in de periode van 1

april tot 1 oktober:

Het strand en het water van het recreatieterrein ’t Zand in Alphen zoals aangeduid op de verbeelding

van het verbodsgebied voor honden in de periode van 1 april tot 1 oktober.

Artikel 2

Gebodsgebied ‘t Zand

Het volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond is

verboden om die hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond aangelijnd is:

Het gehele recreatieterrein ’t Zand in Alphen zoals aangeduid op de verbeelding van het

verbodsgebied waar het verboden is honden niet aangelijnd te laten lopen of te laten verblijven

gedurende het hele jaar.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan.

Artikel 4

Citeerregel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit verbodsgebied honden en aanlijngebodsgebied

honden recreatieterrein ’t Zand te Alphen.

Aldus besloten op 29 juli 2014 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Alphen-Chaam,

Het college van burgemeester en wethouders

De secretaris De Burgemeester

20140729-gebodsgebied

20140729-verbodsgebied