Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Wijziging bebouwde komgrens in het kader van deWegenverkeerswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging bebouwde komgrens in het kader van deWegenverkeerswet
CiteertitelWijziging bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpnvt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2014Onbekend

17-01-2013

Diemernieuws 18 september 2014

13-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging bebouwde komgrens in het kader van deWegenverkeerswet

 

 

Raadsvoordracht

Onderwerp: wijziging bebouwde komgrens in het kader van de

13-01 Wegenverkeerswet

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 9 november 2012

Besluit

 • 1.)

  de grens van de bebouwde kom op te heffen:

  • a.

   op de Muiderstraatweg, 30 meter ten oosten van de aansluiting met de Sportlaan;

  • b.

   op de Muiderstraatweg ter hoogte van de kruising met de Weteringweg;

  • c.

   op de Stammerdijk ter hoogte van huisnummer 1j;

  • d.

   op de Weesperstraat, 25 meter ten westen vanaf de Provincialeweg;

door het verwijderen van de borden H1 en H2 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.)

  de grens van de bebouwde kom in te stellen:

  • a.

   op de Weteringweg, 20 meter ten noorden van de aansluiting van de Muiderstraatweg;

  • b.

   op de Stammerdijk, 25 meter ten oosten van huisnummer 21;

  • c.

   op de Provincialeweg, 20 meter ten noordoosten van de aansluiting van de Provincialeweg met de Weesperstraat zijnde de grens van stadsdeel Amsterdam Zuid-oost;

  • d.

   op de Provincialeweg ter hoogte van de aansluiting met de Elsrijkdreef zijnde de grens van stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost;

 • 3.)

  de in lid 2a t/m 2d genoemde locaties aan te duiden middels bord H1 en H2 van bijlage 1 van het RVV 1990 conform de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte tekeningen met nummer 222-901-062 en nummer 222-901-063.

kaart bebouwde kom grens

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 januari 2013,kaart verlaging snelheidslimiet en wijziging bebouwde kom grens

[Klik hier om het document te downloaden]

De voorzitter,

De griffier,