Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
CiteertitelN.v.t.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 20-10-2005.

Bron ondertekening inwerkingstredingbesluit Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs 09-11-2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 49
  2. Gemeentewet, artikelen 142, 147, 149 en 217

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-200501-07-2008nieuwe regeling

20-10-2005

Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs 09-11-2005

9/38.05

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2005, nummer 9/38.05;

 

gelet op het bepaalde in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 142, 147, 149 en 217 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de raadscommissie van 13 oktober 2005;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de volgende