Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Molenwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMozard

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2016Nieuwe regeling

26-02-2013

Het Kontakt

Mozart39198

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Molenwaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

B E S L U I T :

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaren:

  • 1.

    de directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling voor de heffing van de onroerende- zaakbelastingen, de roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen, de rioolheffing gebruiker, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting, de vermakelijkheidsretributie en de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken;

  • 2.

    het afdelingshoofd middelen van de gemeente Molenwaard voor de heffing van de lijkbezorgingsrechten, de leges, de brandweerrechten en de vermakelijkheidsretributie;

  • 3.

    de algemeen directeur van Oasen N.V. voor de heffing van de rioolheffing (afvalwater-gebruikersdeel) art. 3. lid 1.b.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

 

Bleskensgraaf, 26 februari 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de waarnemend secretaris, de waarnemend burgemeester,

 

J.J. van Eijk D.R. van der Borg