Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder Molenwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1 van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2016nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt

Mozard

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard;

 

gelet op artikel 2.1 van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

B E S L U I T :

 

aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

  • A.

    de senior medewerkers invordering in dienst van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling.

  • B.

    de deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

 

Bleskensgraaf, 15 januari 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de waarnemend secretaris, de waarnemend burgemeester,

 

J.J. van Eijk D.R. van der Borg