Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidskader 'Buiten Spelen, Natuurlijk!'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidskader 'Buiten Spelen, Natuurlijk!'
CiteertitelBeleidskader 'Buiten Spelen, Natuurlijk!'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeleidskader Bijlage, Inventarisatie speeltoestellen en -plekken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht. art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2014Nieuwe regeling

01-07-2014

Vechtstroom, 30 juli 2014

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskader 'Buiten Spelen, Natuurlijk!'

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

Gelet op;

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2014;

- de bespreking in de werksessie van 10 juni 2014;

 

besluit

 

het beleidskader Buiten Spelen, Natuurlijk! vast te stellen.

 

1 juli 2014

Griffier Voorzitter