Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Aanwijzingsbesluit artikel 5:6, eerste lid sub a en b Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn (recreatievoertuigen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5:6, eerste lid sub a en b Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn (recreatievoertuigen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5:6, eerste lid sub a en b Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn (recreatievoertuigen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gaat om het maximaliseren van het aantal achtereenvolgende dagen dat caravans e.d. binnen de bebouwde kom mogen worden geplaatst of geparkeerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2014Nieuwe regeling

28-01-2014

Witte Weekblad, 5-2-2014, Rijnwoude Koerier, 5-2-2014 en Gouwe Koerier, 5-2-2014

2013/63294 en 2013/63325

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:6, eerste lid, sub a en b Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn (recreatievoertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

 

Gelet op artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn;

 

BESLUIT vast te stellen het volgende:

 

Aanwijzingsbesluit artikel 5:6, eerste lid, sub a en b Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn (recreatievoertuigen)

Aangewezen wegen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben en aangewezen plaatsen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt te parkeren.

 

De volgende wegen en plaatsen aan te wijzen, waar het in artikel 5:6, eerste lid, sub a en b van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen aan den Rijn bepaalde, geldt:

 

de wegen binnen de bebouwde kom van gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Dit besluit treedt in werking na de bekendmaking ervan.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op 28 januari 2014,

de secretaris, de burgemeester,

drs. P.W. Jeroense, T.P.J. Bruinsma