Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik
CiteertitelGebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart gebiedsaanwijzing gebieden 1-4 Kaart gebiedsaanwijzing Grolsch Veste Kaart gebiedsaanwijzing Hattelerpark Kaart Gebiedsaanwijzing Glanerbrug-De Hut

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

- wijziging; 13 december 2011, uitbreiding tot gebied rond de Grolsch Veste, (huis aan huis d.d. 21 december 2011)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (APV)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2016Wijziging art. I; toevoegen art. II, lid 7 en kaart

29-11-2016

gmb-2016-165836

gemeentebladnr. 319
28-05-200930-11-20161 juli 2014; toevoeging gebiedsaanwijzing "het Hattelerpark", (huis aan huis d.d. 9 juli 2014)

19-05-2009

huis aan huis d.d. 27 mei 2009

gemeentebladnr. 319

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

 

gezien het voorstel aan burgemeester en wethouders,

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (APV),

 

BESLUITEN

I De wijken “City (Binnenstad)”, “Lasonder, ’t Zeggelt, Boddenkamp”, “De Bothoven”, het park “Blijdensteinpark”, het “Gebied rond de Grolsch Veste”, het Hattelerpark en het gebied “Glanerbrug-De Hut”, zoals omschreven onder artikel II en aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten, aan te wijzen als gebieden waar het verbod van artikel 2:48 lid 2 APV van kracht is en waar het derhalve is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

II

1. De wijk “City (Binnenstad)” als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Oldenzaalsestraat, Molenstraat, Hengelosestraat, Fortuynplein, de Ruyterlaan, Ripperdastraat, Boulevard 1945, Mooienhof, Kuipersdijk, Ledeboerstraat, Mooienhof, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied.

2. De wijk “Lasonder, ’t Zeggelt, Boddenkamp” als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Oldenzaalsestraat, Lasondersingel, Boddenkampsingel, Tubantiasingel, Spoor, de Ruyterlaan, Hengelosestraat, Molenstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied.

3. De wijk “De Bothoven” als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Oliemolensingel, Boulevard 1945, Oldenzaalsestraat en Oosterstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied.

4. Het park “Blijdensteinpark” als volgt af te bakenen: dit is het park omsloten door de Boulevard 1945, Hogelandsingel en Heutinkstraat.

5. Het “Gebied rond de Grolsch Veste” als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de gemeentegrens van Enschede, de spoorlijn, Colosseum, Pantheon, Capitool, Colosseum en het Twentekanaal, met inbegrip van genoemde straten en de spoorlijn voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied inclusief naastgelegen parkeerplaatsen en perrons, alsmede de Lonnekerbrugstraat vanaf de kruising met de Auke Vleerstraat inclusief naastgelegen parkeerplaatsen.

6. "Het Hattelerpark" als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Thomas de Keyserstraat, Gerard Terborghstraat, Jan Vermeerstraat, Marie de Roodelaan en Fre Cohenlaan, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied.

7. Het gebied “Glanerbrug - De Hut” als volgt af te bakenen: dit is het gebied omsloten door de Gronausestraat, Tolstraat, Ouverturestraat, Schipholtstraat, Shackletonstraat, James Ross-straat, Ekersdijk en de Willem Barendszstraat, met inbegrip van genoemde straten van gevel tot gevel voor zover direct grenzend aan het omsloten gebied.

 

III Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

Enschede, 19 mei 2009

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

De burgemeester,

P.E.J. den Oudsten

De secretaris,

M.J.M. Meijs

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Almelo (Sector Bestuursrecht, postbus 323, 7600 AH Almelo) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder “Digitaal Loket” en de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.