Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Aanwijzingsbesluit hondenspeelplaatsen in Breukelen en Loenen aan de Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondenspeelplaatsen in Breukelen en Loenen aan de Vecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenspeelplaatsen
Vastgesteld doorCollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenHondenbeleid Loenen a/d Vecht 2014 Hondenbeleid Breukelen 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid vervangt vervangt de vorige besluiten in Breukelen en Loenen aan de Vecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening Stichtse Vecht 2011, art. 2:57
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-20141e wijziging (Breukelen, F ingetrokken)

28-10-2014

Vechtstroom, 12-11-2014

Beleid
19-06-201413-11-2014Nieuwe regeling

10-06-2014

Vechtstroom, 18-06-2014

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Hondenspeelplaatsen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht ;

 

gelet op artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen het volgende:

 

 

Het is de eigenaar of houder van een hond toegestaan de hond onaangelijnd te laten verblijven op diverse locaties in de kernen Breukelen en Loenen aan de Vecht, conform bijbehorende afbeeldingen en onderstaande lijst:

 

Breukelen:

A. Kanaalstrook: het gebied tussen het kanaal en de bebouwingsgrens vanaf het Domineeslaantje tot aan het bos Over-Holland;

B. IJsbaan: het gebied vanaf ingang Karel Doormanweg tot aan het bruggetje/speelveld;

C. Vogeleiland: het grasveld achter RSG Broklede;

D. Grasveld hoek Domineeslaantje/Marijkestraat;

F. INGETROKKEN (Grasveld achter de Boendemakerstraat 5 t/m 12 (tussen basketbalveld en tuintje);

G. Groen tussen de Poeldijk en de Brugoprit;

H. Grasveld voor Daslook 50-51;

I. Grasstrook voor/vanaf Daslook 1 t/m 38 en vanaf hoek Daslook/Akelei tot Akelei 13;

J. Gedeelte grasveld Helmsbloem;

K. Groenstrook voor Stinzenlaan-Zuid 248 t/m 272;

L. Groenstrook voor Zomerklokje 213 tot Winterakoniet.

 

Loenen aan de Vecht:

A. Sportpark De Heul: het bestaande noordelijk gelegen gebied, uitgebreid met de trimbaan;

B. Grasveld tussen Hoefijzer 72 en 74;

G. Grasveld naast Hunthum 1a/1b;

C. Grasveld rondom de vijvers in Loenen Noord;

D. Groen tussen Wallenstein 10 en Kickestein 70;

E. Groen tussen Kickestein 1 en Weerestein 70;

F. Cronenburgh: groen achter Stoopendaalweg 1 t/m 33;

H. Groen langs aanmeerkade van Cronenburgerlaan tot Bloklaan;

I. Groen langs aanmeerkade achter buitenplaats Nieuwerhoek.

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en vervangt de vorige besluiten in Breukelen en Loenen aan de Vecht.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 10 juni 2014

mevrouw drs. A. van Hussel mevrouw drs. M.M. van 't Veld Gemeentesecretaris Burgemeester