Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid
CiteertitelAanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeconomie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Mededingingswet, art. 25h, vijfde lid
 2. Wet markt en overheid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2014Nieuw

03-06-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 17-07-2014

383503

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

 

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 3 juni 2014;

gezien het voorstel van het college van 22 april 2014;

 

gelet op artikel 25h Mededingingswet en de Wet markt en overheid;

gelet op de beraadslaging;

 

b e s l u i t :

 

 

de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

 

in het algemeen die economische activiteiten, die:

 

 • *

  rechtstreeks worden uitgevoerd op basis van beleid en regelgeving met de strekking het algemeen belang te dienen en/of

 

 • *

  op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat daarmee het algemeen belang het best wordt gediend;

en verder in het bijzonder:

 

 • *.

  de exploitatie van sportaccommodaties (accommodaties, velden en dergelijke);

 

 • *

  de verhuur van maatschappelijk vastgoed (panden cultuurcentra en andere gebouwen met maatschappelijke functies);

 

 • *

  de verhuur van leegstaande panden anti-kraak.