Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opsterland

Aanwijziging van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:46 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpsterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijziging van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:46 APV
CiteertitelAanwijziging van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:46 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaarten bij Gebiedsaanwijzing van plaatsen en gebieden hinderlijk drankmisbruik.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Opsterland 2010, artikel 2:46

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2010Nieuwe regeling

19-10-2010

Woudklank, 21-10-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijziging van plaatsen/gebieden als bedoeld in artikel 2:46 APV

AANWIJZING VAN PLAATSEN/GEBIEDEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2: 46 APV

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 

Overwegende dat het ter bescherming van de openbare orde en het tegengaan van hinderlijk drankmisbruik en glasoverlast wenselijk is om aanvullend beleid te maken op artikel 2: 46 Algemene Plaatselijke Verordening Opsterland;

 

Gelet op het advies van de regiopolitie Fryslân;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  aan te wijzen als gebied, waar het verboden is op de weg -als bedoeld in artikel 2: 46 van de Algemene Plaatselijke Verordening Opsterland- alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, als daardoor de openbare orde dreigt te worden verstoord:

  kaart A:

 • -

  gebied A1 Gorredijk centrum (Langewâl, Molenwal, Kerkewal, Hoofdstraat, L. Heeringastrjitte, Schansburg, Hofland, Loaierstrjitte, H. Ringenoldusstrjitte);

 • -

  gebied A2 Gorredijk openbare basisscholen (De Tsjerne, Trimbeets en de Burgemeester Harmsmaschool/BHS);

 • -

  gebied A3 Gorredijk Groene Long (De Tsjerk Hiddes, Wabbe Wissestrjitte, De Vlecke, Sjoelstrjitte, de Morgenster, ‘t Leantsje);

  kaart B:

 • -

  gebied B1 Beetsterzwaag (Vlaslaan) en gebied B2 Beetsterzwaag “it Merkelân” (Skoalleane);

  kaart C:

 • -

  gebied C1 Nij Beets “Dumnybosk”;

  kaart D:

 • -

  gebied D1 Lippenhuizen “Playground Jubbega” (Schoolweg).

   

 • 2.

  Te bepalen dat onder 1 bedoelde aanwijzing geldt voor onbepaalde tijd.

   

 • 3.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst (De Woudklank: 21 oktober 2010, in werking treding: 22 oktober 2010).

   

Beetsterzwaag, 19 oktober 2010

Burgemeester en wethouders van Opsterland,

De secretaris, de burgemeester,

K. van Veen F. Ravestein