Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland (2004-2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLandschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland (2004-2014)
CiteertitelLandschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland (2004-2014)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageLandschapsbeleidsplan deel I

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

ROM-beleid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200401-01-2004Nieuwe beleidsregels

25-05-2004

Onbekend

Raad, 25-05-2004, nr. A.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

 

nr. A.2

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2004;

 

b e s l u i t :

 

Het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 2004-2014 vast te stellen en de ingezette activiteiten in het ROM-project en de landinrichtingen ondersteunen, maar nu geen extra budget vrijmaken voor intensivering van de uitvoering van het plan.

 

Besloten in de openbare vergadering van 25 mei 2004.

 

, griffier. , voorzitter.