Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

2014-12 Besluit tot vervanging van archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2014-12 Besluit tot vervanging van archiefbescheiden
Citeertitel2014-12 Besluit tot vervanging van archiefbescheiden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek vervanging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet, artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-201419-05-2014Onbekend

16-05-2014

www.overheid.nl

ADV-13-02038

Tekst van de regeling

Intitulé

2014-12 Besluit tot vervanging van archiefbescheiden

 

 

Artikel 0 Vervangingsbesluit

Vervangingsbesluit

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden

Naam van de zorgdrager

B&W van Maassluis,

Gelet op:

-de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr.

WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere

regels omtrent vervanging;

-artikel 7 van de Archiefwet.

besluit(en):

Artikel 1

1.over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op

grond van de selectielijst voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze

analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

2.reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 mei 2014 en zal bekend worden gemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Gemeente Maassluis.

Maassluis, 16 mei 2014

het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de secretaris,

 

 

mr A.J.T. Korthout

de burgemeester,

 

 

Drs. J.A. Karssen