Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haren

Aanwijsbesluit straatmuzikanten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit straatmuzikanten
CiteertitelAanwijsbesluit straatmuzikanten
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201401-01-2021Onbekend

14-04-2014

www.overheid.nl Gemeenteblad 2014 #27634

9096

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit straatmuzikanten

De burgemeester van de gemeente Haren,

gelet op artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening

b e s l u i t :

Artikel 1 Aanwijsbesluit straatmuzikanten

De burgemeester van de gemeente Haren,

gelet op artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening

b e s l u i t :

gebieden aan te wijzen waar straatmuzikanten gedurende een beperkte periode mogen optreden.

Het besluit behelst het volgende:

  • ·

    het centrum van Haren is opgedeeld in twee zones, waarbij de Rijksstraatweg als scheidslijn fungeert;

  • ·

    in zone 1 (zijde Raadhuisplein) mogen straatmuzikanten optreden van 10:00 uur tot 12:00 uur. Aan de overzijde, in zone 2, mag er opgetreden worden van 13:00 uur tot 15:00 uur.

Haren, 14 april 2014

de burgemeester voornoemd,

J.G. Vlietstra

Bijlage 1 Zones beperking straatmuziekanten