Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Wijken- en buurtenindeling gemeente Stichtse Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijken- en buurtenindeling gemeente Stichtse Vecht
CiteertitelWijken- en buurtenindeling gemeente Stichtse Vecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 en 2 Lijsten met wijken en buurten Bijlage 3 Wijken Bijlage 4 Buurten Bijlage 5 Buurten Maarssen-Maarssenbroek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering Stichtse Vecht 2011, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2014Nieuwe regeling

06-05-2014

Gemeenteblad, 13 mei 2014, nr. 26030

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijken- en buurtenindeling gemeente Stichtse Vecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;

 

gelet op artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering Stichtse Vecht 2011;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de indeling in wijken en buurten overeenkomstig bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte lijsten en kaarten.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 6 mei 2014.

Overeenkomstig het door het college genomen besluit,

M.P. Born

Teamleider I&A