Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid
CiteertitelGebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp2014-41

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening precario- en reclamebelasting, art. 5, achtste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

11-03-2014

Gemeenteblad 2014-41

Voorstel van de directeur Stadsontwikkeling Rotterdam van 11 maart 2014; kenmerk BS14.00048 en 14/0000670

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling Rotterdam van

11 maart 2014; kenmerk BS14.00048 en 14/0000670;

gelet op het bepaalde in artikel 5, achtste lid van de Verordening precario- en reclamebelasting;

 

besluit vast te stellen:

Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid

Artikel I

In het kader van het Boulevardfonds wordt een toeslag van € 200,00 geheven op de basistarieven precario- en reclamebelasting in de jaren 2014, 2015 en 2016. Daartoe wordt het gebied Boulevard-Zuid bij openbaar te maken besluit aangewezen.

 

In dit aanwijzingsbesluit wordt verstaan onder Boulevard-Zuid de winkelstraten Beijerlandselaan en Groene Hilledijk ten noorden van het Sandelingplein, alsmede de Hilledijk tussen Putselaan en Slaghekstraat, de Strijensestraat, het gedeelte van de Slaghekstraat tussen Beverstraat en Polderlaan en het gedeelte van de Laantjesweg tussen Beijerlandselaan en Beverstraat. En daarnaast de nieuwe "Beijerlandse Brug" (ter hoogte van Groningerstraat/Brabantseplein) met de nieuwe winkelpassage "Beijerlandse Passage", tussen Beijerlandselaan en Brabantseplein.

Op de bij dit besluit behorende kaart is dit gebied nader aangeduid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en wordt aangehaald als: Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2014.

 

De secretaris, De burgemeester,

Ph. F. M. Raets A. Aboutaleb

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 17 maart 2014