Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Regeling betreffende de openstelling van bruggen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de openstelling van bruggen
CiteertitelRegeling betreffende de openstelling van bruggen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer, vervoer en wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer mogen de bruggen geopend worden, welke regels gelden hiervoor?

De datum van inwerkingtreding van het raadsbesluit van 19-12-1994 is een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artiekel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1995nieuwe regeling

19-12-1994

de Peperbus, 27-12-1994

gb 1-1994.019

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de openstelling van bruggen

 

 

REGELING BETREFFENDE DE OPENSTELLING VAN BRUGGEN

Artikel 1

De gemeentelijke bruggen zullen, desgevraagd, worden geopend ter doorlating van schepen,

van maandag tot en met zaterdag tussen:

 • a.

  - 07.00 en 07.30 uur

  • -

   08.45 en 12.00 uur

  • -

   13.30 en 16.30 uur

  • -

   17.30 en 18.00 uur;

 • b.

  op zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen, tussen:

  • -

   07.30 en 08.30 uur

  • -

   18.30 en 19.30 uur.

Artikel 2
 • 1.

  In bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kunnen de bruggen op andere tijden, dan die genoemd in artikel 1, worden geopend.

 • 2.

  Wanneer reparaties of andere werkzaamheden aan of bij de bruggen dit noodzakelijk maken, of hoge of lage waterstand, behoeven de bruggen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, niet te worden geopend.