Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Verordening sporttarieven Harderwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening sporttarieven Harderwijk 2014
CiteertitelVerordening sporttarieven Harderwijk 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Beleidsnota Sport in Beweging
 3. Tarievennota binnensport
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2022bijlage 1, 2

05-04-2022

gmb-2022-325650

22.00186
30-06-201601-08-2022bijlage 1, 2

24-04-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 29-06-2016

B14.001104
21-05-201401-08-2022nieuwe regeling

24-04-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 13-05-2014

B14.001104

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening sporttarieven Harderwijk 2014

De raad van de gemeente Harderwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet  

mede gelet op de beleidsnota “Sport in Beweging”, vastgesteld door de Raad op 10 februari 2011 en de tarievennota binnensport, vastgesteld door de Raad op 9 januari 2014.

 

besluit vast te stellen de navolgende:

VERORDENING SPORTTARIEVEN HARDERWIJK 2014

Artikel 1 begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Erkende sportverenigingen: sportverenigingen welke met een volledige rechtsbevoegdheid zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

 

Accommodatiesoorten: de gemeentelijke binnensportaccommodaties, de gemeentelijke sportparken, atletiekaccommodatie en de zwembaden van Sportcomplex De Sypel.

 

Tariefsoorten:Maatschappelijk tarief: Betreft het tarief voor sportactiviteiten van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in en buiten de gemeente Harderwijk.

 

Commercieel tarief: Tarief voor activiteiten die niet onder maatschappelijk tarief of onderwijstarief vallen.

 

Onderwijstarief: Betreft het tarief voor activiteiten van het (speciaal) basis-, voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in de gemeente Harderwijk.

Artikel 2 Tarievenblad

 • 2.1

  Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties is huur verschuldigd. De tarieven staan vermeld in het bij deze verordening behorende ‘Tarievenblad sportaccommodaties gemeente Harderwijk’.

 • 2.2

  De tarieven voor het individueel gebruik van het zwembad De Sypel staan vermeld in het bij deze verordening behorende ‘Tarievenblad individueel gebruik zwembad De Sypel’.

Artikel 3 Aanpassing tarieven

 • 3.1

  De in de Tarievenbladen genoemde tarieven worden, indien nodig, aangepast aan de trendmatige wijziging overeenkomstig de gemeentelijke begrotingslijnen.

 • 3.2

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het jaarlijks aanpassen van de tarieven tot een wijziging van 10% (inclusief de trendmatige wijzigingen overeenkomstig de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen).

Artikel 4 Seizoensduur

 • 4.1

  De tarieventabel voor de verhuur van de gemeentelijke binnen-, buitensportaccommodaties en het zwembad is geldig vanaf 1 augustus vanaf elk kalenderjaar, bij aanvang van het nieuwe verenigingsseizoen.

 • 4.2

  In afwijking van het vorige lid treedt de tarieventabel betreffende het individueel gebruik van het zwembad in werking na afloop van het buitenbadseizoen, zoals elk jaar bekend wordt gemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 5 Voorgaande verordeningen

 • 5.1

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de verordening:

  -Verordening sporttarieven Harderwijk 2012

 • 5.2

  Besluiten genomen op grond van voorgaande verordeningen, blijven hun geldigheid behouden.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening sporttarieven Harderwijk 2014’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering

van 24 april 2014, onder nummer B14.001104

De heer H.J. van Schaik De heer H.R. Lanning

Voorzitter                     raadsgriffier

Bijlage 1 Tarievenblad sportaccommodaties gemeente Harderwijk, per 1-8-2022

behorende bij de ‘Verordening sporttarieven Harderwijk 2014’

Tarieven binnensportaccommodaties

 

De basisnorm voor de tarifering van de binnensportaccommodaties is afgestemd op eengymnastieklokaal.

Accommodatie

Afmetingen

Tribune plaatsen

Maatschappelijk tarief per uur

per uur

Commercieel tarief per uur

Gymzalen

21x12x5.5

--

€ 16,95

€ 45,20

Gymzalen Biezenplein (Drielanden-West)

Enkele gymzaal

22x14x7(max)

--

€ 16,95

€ 45,20

Dubbele gymzaal

22x28x7(max)

€ 28,25

€ 73,45

Sporthal De Sypel I

Halve hal

24x28x8.3

€ 25,50

€ 67,75

Hele hal

48x28x8.3

704

€ 51,00

€ 135,50

Sporthal De Sypel II

Hele hal

44x24x7

154

€ 40,80

€ 113,80

Sporthal Drielanden

Halve hal

22x24x7

€ 20,40

€ 56,50

Hele hal

44x24x7

60

€ 40.80

€ 114,00

Sportzaal Stadsweiden

hele zaal

28x16x7

150

€ 19,55

€ 67,75

Sporthal De Rumels

Hele hal

44x24x7

--

€ 40,80

--

 

Tarieven binnensportaccommodaties Onderwijs

(speciaal) voortgezet en beroepsonderwijs

Per uur

€ 35,85

(speciaal) basisonderwijs (volgens VNG normbedrag)

Jaartarief

€ 884,61

 

De basisnorm voor de tarifering van de binnensportaccommodaties voor het onderwijs is afgestemd op een gymnastieklokaal.

 

Tarieven overige ruimtes sportcentrum De Sypel

Multifunctionele ruimte

Afmeting

Maatschappelijk

Tarief

Commercieel

tarief

Commercieel

tarief

70 m²

ma t/m zo

ma t/m vr

za, zo

Per uur, per ruimte

€ 15,05

Per dagdeel*, per ruimte

€ 37,75

€ 49.75

€ 62,40

Wedstrijdsecretariaat

25 m²

Per uur, per ruimte

€ 12,85

*Een dagdeel is van 08.30 – 12.30 uur, van 13.00 – 17.00 uur of van 19.00 - 23.00 uur

 

Tarieven buitensportaccommodaties hoofdgebruikers

 

Uitgangspunten voor de berekening van de gebruiksvergoedingen aan de hoofdgebruikers van de buitensportaccommodaties:

Accommodatie

Prijs per veld

Jaartarief

2022-2023

Sportpark De Strokel (voetbalvereniging V.V.O.G)

1 kunstgras hoofdveld

€ 11.976,00

1 kunstgras sportveld

€ 9.704,00

5 Natuurgras sportvelden

€ 5.232,00

€ 26.160,00

1 Natuurgras trainingsveld

€ 5.754,00

Survivalvereniging

€ 396,00

Mountainbikepark

€ 1.012,00

Atletiekbaan (atletiekvereniging Athlos)

Atletiekbaan

€ 25.935.00

2 sprintbanen

€ 4.284,00

Sportpark Parkweg(voetbalvereniging Zwart-Wit)

1 kunstgrasveld hoofdveld

€ 11.976,00

2 kunstgras sportvelden

€ 9.704,00

€ 19.408,00

1 kunstgras pupillenveld

€ 5.954,00

Sportpark Parkweg(hockeyclub De Mezen)

2 water hockeyvelden

€10.517,00

€ 21.034,00

1 Kunstgras hockeyveld

€ 8.809,00

Sportpark Parkweg Beachvolleybal

€ 1.741,00

Sportpark Hierden (voetbalvereniging Hierden)

1 Kunstgras hoofdveld

€ 11.976,00

1 Kunstgras sportveld

€ 9.704,00

2 Natuurgras sportvelden

€ 5.232,00

€ 10.464,00

1 Natuurgras trainingsveld

€ 5.754,00

Sportpark Slingerbos (Unitas / handbalvereniging)

3 kunstgras korfbalvelden

€ 3.305,00

€ 9.915,00

1 combiveld korfbal/handbal

€ 3.305,00

1 asfalt handbalveld

€ 2.745,00

 

Tarieven buitensportaccommodaties, maatschappelijk tarief

Tarief per uur

Gebruik atletiekbaan

€ 55,00

Gebruik natuurgras voetbalveld

€ 42,50

Gebruik kunstgras voetbalveld

€ 32,50

Gebruik kunstgras pupillenveld

€ 25,00

Gebruik kunstgras hockeyveld

€ 27,50

Gebruik water hockeyveld

€ 32,50

Gebruik kunstgras korfbalveld

€ 20,00

Gebruik asfalt handbalveld

€ 20,00

Gebruik beachveld

€ 17,50

Gebruik survivalterrein

€ 25,00

 

Tarieven verhuur zwembad De Sypel (binnen en buitenbad)

Tarief per uur

Maatschappelijk tarief voor het gebruik van het wedstrijdbad

€ 75,00

Maatschappelijk tarief voor het gebruik van het recreatiebad

€75,35

Maatschappelijk tarief voor het gebruik van wedstrijdbad en recreatiebad

€142,25

Zwemles AZC/COA

€125,70

Commercieel tarief voor het gebruik van het wedstrijdbad of een gedeelte daarvan

€ 100,60

De vergoeding voor het basisonderwijs per leerling per uur

€ 9,05

 

 

Bijlage 2 Tarievenblad individueel gebruik zwembad De Sypel (binnen- en buitenbad)

Tarievenblad individueel gebruik zwembad De Sypel (binnen- en buitenbad)

het nieuwe binnenbadseizoen 2022-2023, ingaande per 22-08-2022,

het nieuwe buitenbadseizoen 2022, ingaande per 15-04-2022,

behorende bij de ‘Verordening sporttarieven Harderwijk 2014’

 

Entreekaart 13- en 65+

€ 4,80

Entreekaart 13+

€ 5,30

12-badenkaart 13- en 65+

€ 48,00

12-badenkaart 13+

€ 55,50

100-badenkaart (3 jaar geldig)

€ 335,00

Kaart miva-hek 13- en 65+

€ 4,80

Kaart miva-hek 13+

€ 5,30

Kaart miva-hek 12-badenkaart 13- en 65+

€ 48,00

Maandabonnement recreatief zwemmen

€ 36,50

Actietarief recreatief zwemmen binnenbad:

 • *

  tijdelijk tarief in verband met de verbouwing geldig tot opening nieuwe binnenbad

 • *

  geldig van september tot 1 mei (enkel indien buitenbad gesloten is)

 • *

  geldig voor recreatief zwemmen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag

€ 2,60

Oefentarief:

 • *

  alleen geldig voor binnenbad

 • *

  geldig als kind op zwemles zit of op de wachtlijst staat

 • *

  alleen samen met betalende volwassene

€ 2,60

Discozwemmen

€ 3,60

Megafun spektakel

€ 5,20

2 daagse kaart Megafun

€ 9,25

Cadeaukaart avondvierdaagse (tot 12 jaar; geldig tijdens (buitenbad)seizoen 2022)

€ 3,80

Zwemvierdaagse

€ 10,50

Buitenbadabonnement

€ 50,00

Voorverkoop buitenbadabonnement (aanschaf vóór 1 mei 2022)

€ 47,50

Doelgroepen

1 les Trim 50+

€ 5,95

10 lessen Trim 50+

€ 49,95

1 les Fifty-fit

€ 5,95

10 lessen Fifty-fit

€ 49,95

1 les medisch zwemmen

€ 5,95

10 lessen medisch zwemmen

€ 49,95

1 les aquasport (aquasport, PiYochi)

€ 6,50

10 lessen aquasport (aquasport, PiYochi)

€ 58,00

1 les bpk (baby, peuter, kleuter)

€ 6,50

10 lessen bpk (baby, peuter, kleuter)

€ 58,00

1 les zwangerschapszwemmen

€ 6,50

10 lessen zwangerschapszwemmen

€ 58,00

Ladies Night

Ladies Night entreekaart 13+

€ 5,30

Ladies Night entreekaart 13-

€ 4,80

Ladies Night 5 zwemlessenkaart

€ 49,75

Ladies Night 10 zwemlessenkaart

€ 99,50

Ladies Night 1 les aquasport

€ 6,50

Ladies Night 10 lessen aquasport

€ 58,00

Zwemles

1 les (45 minuten)

€ 13,20

5 lessenkaart

€ 49,75

10 lessenkaart

€ 99,50

Privé-les

€ 29,50

4 lessenkaart privé-les

€ 109,00

Vakantiezwemles

€ 10,00

Diplomazwemmen

Proef- en diplomazwemmen diploma A (diploma A, foto)

€ 23,80

Proef- en diplomazwemmen diploma B (diploma B, foto)

€ 23,80

Samen-op-examen bij diplomazwemmen (bij leskaart A-diploma)

€ 9,00

Diplomazwemmen diploma C en schoolzwemmen

€ 12,00

Diplomazwemmen privé-les, inclusief foto

€ 17,30

Certificaat survival / reddend zwemmen schoolzwemmen

€ 7,00

Lespakketten

Pakket diploma A:

 • *

  bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

 • *

  bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

€ 490,00

Pakket diploma A in termijnen:

 • *

  bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

 • *

  bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

 

 • *

  termijnbetaling 1

 • *

  termijnbetaling 2

 • *

  termijnbetaling 3

€ 180,00

€ 155,00

€ 155,00

Pakket 5-maanden cursus diploma A:

 • *

  bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

 • *

  bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

€ 697,00

Pakket 5-maanden cursus diploma A in termijnen:

 • *

  bedrag is incl. proefzwemmen, diplomazwemmen, samen-op-examen, foto

 • *

  bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje, te voldoen bij inschrijving

 • *

  termijnbetaling 1

 • *

  termijnbetaling 2

 • *

  termijnbetaling 3

€ 239,00

€ 229,00

€ 229,00

Pakket diploma A JSF/Zwemfonds

 • *

  bedrag is excl. € 15,50 inschrijfgeld + chipbandje

€ 490,00

Overig

Zwemvleugels

€ 5,20

Zwemluiers

€ 1,60

Blauwe schoentjes

€ 0,50

Sypie-pakket (Sypie sleutelhanger, mok, knuffel)

€ 13,00

Sypie sleutelhanger

€ 2,00

Sypie mok

€ 4,00

Sypie knuffel

€ 8,50

Inschrijfgeld

€ 5,15

Chipbandje

€ 10,35

Inschrijfgeld + chipbandje

€ 15,50

 

 

Toelichting artikel 1 tariefsoorten

 • 1.

  maatschappelijk tarief

  Een maatschappelijk tarief wordt berekend:

  • a.

   voor sportactiviteiten, georganiseerd door sportaanbieders en/of sportgroepen, verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties, sportbonden, maatschappelijke en/of educatieve organisaties.

  • b.

   voor activiteiten die georganiseerd worden voor een goed doel, zowel door maatschappelijke als andere organisaties. In dit geval kan er om de desbetreffende begroting gevraagd worden.

 • 2.

  commercieel tarief

  Een commercieel tarief wordt berekend:

  • a.

   voor sportactiviteiten, georganiseerd door organisaties en/of individuen die niet hierboven benoemd zijn

  • b.

   voor niet-sport activiteiten, tenzij deze activiteit een maatschappelijk doel dient en geen extra kosten met zich meebrengt die niet apart berekend kunnen worden.

  • c.

   voor sportactiviteiten van maatschappelijke organisaties, zoals hierboven benoemd, als aan één van de onderstaande criteria voldaan wordt:

   • 1.

    de activiteit het duidelijke doel heeft winst te maken.

   • 2.

    het een activiteit betreft die buiten de reguliere huurtijden valt, die vermeld zijn in de huurvoorwaarden.

   • 3.

    als de gevraagde capaciteit buiten de grenzen van de gebruiksvergunning gaat, bijvoorbeeld als er meer bezoekers verwacht worden dan de (tribune) capaciteit toelaat.

     

Voor aanvullende wensen, zoals bijvoorbeeld het leggen van een vloer, extra materialen of extra inzet personeel worden extra kosten in rekening gebracht volgens een jaarlijks vast te stellen prijslijst. Deze worden berekend naast de hier gehanteerde tarieven en vallen buiten deze regeling

Als achteraf blijkt dat een maatschappelijk aangemelde activiteit toch commercieel blijkt te zijn, terwijl dit voorzienbaar was, dan wordt achteraf alsnog het commerciële tarief berekend.

 

 • 3.

  onderwijstarief

  Betreft het tarief voor (speciaal) basis, voortgezet en beroepsonderwijs.

  Voor basisonderwijs gelden gedeeltelijk vergoedingen die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen.