Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Verordening elektronische kennisgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Gemeentewet, artikel 149
 3. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2014nieuwe regeling

23-04-2014

Gemeenteblad, nummer 24504, 1 mei 2014

14RV000016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving

De raad van de gemeente Baarn

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de:

 

Verordening elektronische kennisgeving

 

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

1. Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

2. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl

3. Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving.

   

Vastgesteld in de openbare vergadering,

op 23 april 2014.

griffier voorzitter