Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit aanwijzing Stationsplein op grond van artikel 2.3.1.9, lid 3 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit aanwijzing Stationsplein op grond van artikel 2.3.1.9, lid 3 APV
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing Stationsplein op grond van artikel 2.3.1.9, lid 3 APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 2.3.1.9, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014nieuwe regeling

14-04-2014

Gemeenteblad, 2014, 24005

Besluit Burgemeester, 2014, --

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AANWIJZING STATIONSPLEIN OP GROND VAN ARTIKEL 2.3.1.9, LID 3 APV

De burgemeester van de gemeente Helmond,

Gelet op het bepaalde in artikel 2.3.1.9, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008.

 

Besluit:

  • I.

    Het gebied gelegen aan het Stationsplein aan te wijzen als gebied zoals bedoeld in artikel 2.3.1.9, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

  • II.

    De sluitingstijden voor dit gebied te bepalen van 22.00 uur tot 06.00 uur;

  • III.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt na bekendmaking.

 

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar.

Besloten door de burgemeester van Helmond op 14 april 2014.

Burgemeester van Helmond

De burgemeester,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel

Bekend gemaakt op:

25 april 2014

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA