Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalwijk

Aansluitverordening riolering - tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAansluitverordening riolering - tarieventabel
CiteertitelAansluitverordening riolering Gemeente Waalwijk 2009 - tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Behoort bij de aansluitverordening riolering gemeente Waalwijk 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2010nieuwe regeling

02-07-2009

Gemeenteblad, 01-07-2010

2010/009

Tekst van de regeling

Intitulé

Aansluitverordening riolering - tarieventabel

 

 

Tarieventabel behorende bij de Aansluitverordening riolering gemeente Waalwijk 2009

Rioolaansluiting woningen / gebedshuizen met een maximale aansluitlengte van 20m en een diameter van resp. 125mm of 160mm

€ 360,76

Tijdelijke rioolaansluiting met een maximale aansluitlengte van 20m en een diameter van resp. 125mm of 160mm

€ 542,27

Rioolaansluitingen voor bedrijven en overige aansluitingen worden geheel op basis van werkelijk kosten geraamd.

Als eenheidsprijzen voor het ramen van de aansluitkosten voor bedrijven en overige aansluitingen worden de eenheidsprijzen van Misset van het geldende jaar gebruikt.