Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Voorwaarden financiële tegemoetkoming Wmo-vervoer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorwaarden financiële tegemoetkoming Wmo-vervoer
CiteertitelVoorwaarden financiële tegemoetkoming Wmo-vervoer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tot 2014 was er sprake van aanbesteding van Wmno-vervoer. Daarvoor was een bestek opgesteld. Vanaf 2014 maken inwoners individueel afspraken met vervoerders. De gemeente sluit geen contract af. Daardoor bestaat het risico dat afspraken zoals die voorheen in een bestek stonden, zouden verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook een stuk rechtszekerheid voor de burger. Om die reden zijn de voorwaarden die voorheen in het bestek stonden, nu vertaald in een beleidsregel. INhoudelijk zijn de beleidsregels gelijk aan het voormalige bestek (m.u.v. specifieke regels voor de tegemoetkoming die voorheen niet bestond).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe beleidsregels

26-11-2013

Belanghebbenden zijn individueel schriftelijk geïnformeerd

College, 26-11-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorwaarden financiële tegemoetkoming Wmo-vervoer

 

 

De vervoerder:
 • -

  beschikt over een geldig TX-keurmerk;

 • -

  beschikt over een privacyreglement;

 • -

  zorgt voor één aanspreekpunt voor het vervoer;

 • -

  vermeldt het OV-tarief, het bs-nummer en het aantal gereden kilometers op de nota, in een excelbestand en stuurt maandelijks de factuur;

 • -

  garandeert de bereikbaarheid van het taxibedrijf tussen 6.00 uur tot 24.00 uur;

 • -

  geeft vervoerspasjes uit, beheert deze en beheert het kilometeraantal;

 • -

  zorgt voor passend vervoer in de vorm van (rolstoel)taxi;

 • -

  zorgt voor begeleiding van de voordeur tot de taxideur en vice versa;

 • -

  zorgt ervoor dat wanneer er sprake is van geïndiceerde medische begeleiding dat de begeleider gratis mee kan reizen;

 • -

  zorgt voor een kilometer berekening op basis van de rechtstreeks route in-stap / uit-stap adres;

 • -

  biedt collectief en/of individueel vervoer;

 • -

  biedt vervoer alleen op aanvraag;

 • -

  maakt geen gebruik van overstapplaatsen;

 • -

  kent een marge in de voorrijtijd van maximaal één kwartier, ongeacht de piektijden, uitgezonderd extreme weers- of verkeersomstandigheden en

 • -

  kent een mogelijke omrijtijd in verband met combinatie van ritten van maximaal 2 keer de tijd voor de directe rit en bedraagt ten hoogste 30 minuten.

De klant:
 • -

  betaalt het openbaar vervoer tarief van € 0,18 per kilometer;

 • -

  maakt een keuze voor een vervoerder waarbij die keuze geldt voor het gehele kalenderjaar;

 • -

  rookt niet in de taxi en ook van lekkere “luchtjes” kunnen mensen last hebben;

 • -

  zorgt ervoor dat vertrekpunt of eindbestemming in de gemeente Ooststellingwerf ligt;

 • -

  kan een meereizende persoon meenemen mits er plaats is; de meereizende persoon betaalt de ritprijs die de klant ook betaalt. Garantie op deze plaatsen wordt niet gegeven;

 • -

  mag blindengeleidehonden en SOHO honden mee laten reizen en

 • -

  mag geen budget of kilometers naar een volgende kalenderjaar meenemen.

De gemeente:
 • -

  rekent met een kilometertarief voor 2014 van maximaal € 1,49 per kilometer;

 • -

  betaalt de nota na controle achteraf binnen 30 dagen en

 • -

  vergoedt alleen de beladen kilometers.