Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Aanwijzing gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is
CiteertitelAanwijzing gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerparchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het besluit bestaat uit 5 kaartjes die raadpleegbaar zijn via onze website www.werkendam.nl

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Werkendam, art. 4:11, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2014nieuwe regeling

11-02-2014

Altena Nieuws, 20-02-2014

10634

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden waar voor het kappen van houtopstand geen vergunning nodig is