Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Beleidsregels lichtmastreclames

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels lichtmastreclames
CiteertitelBeleidsregels lichtmastreclames
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeleidsregels lichtmastreclames

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Artikel 4, bijlage II besluit omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2014Vernieuwing in verband met verouderde beleidsregels

10-01-2014

Onbekend

13047444

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels lichtmastreclames

 

 

Beleidsregels lichtmastreclames

 

Beleidsregels lichtmastreclames

Voor het plaatsen van lichtmastreclames is een afwijking van het bestemmingsplan benodigd. Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk om voor bouwwerken, geen gebouw zijnde af te wijken van het bestemmingsplan. Voor lichtmastreclames gelden aanvullend de volgende beleidsregels.

 

Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend: in de bij algemene maatregel van bestuur (bijlage II Besluit omgevingsrecht, artikel 4) aangewezen gevallen.

 

Artikel 4, onder 3. Bijlage II Bor

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  Niet hoger dan 10 meter;

 • b.

  De oppervlakte niet meer dan 50 m².

   

Beleidsregels

 • ·

  Op de wegen Harderwijkerweg, Leuvenumseweg en Putterweg mogen in totaal maximaal 28 lichtmastreclames worden geplaatst.

 • ·

  Op de wegen Hamburgerweg, Dokter van Dalelaan, Horsterweg en Stationsstraat mogen in totaal maximaal 12 lichtmastreclames worden geplaatst.

 • ·

  Nieuwe reclamebakken dienen te zijn voorzien van LED verlichting (is anno 2014 technisch goed mogelijk).

 • ·

  De afbeelding of inhoud van de reclame-uiting is niet in strijd met de openbare orde of goede zeden.

 • ·

  Per lichtmast niet meer dan 1 reclame-uiting (met uitzondering van lichtmasten met een dubbele uithouder, daarbij maximaal 2).

 • ·

  De reclame heeft een maximale breedte van 80 cm en maximale hoogte van 96 cm

 • ·

  De bevestiging van de objecten aan de lichtmasten geschiedt door middel van beugels in een uitvoering van roestvrij materiaal, gevoerd met isolatiemateriaal, teneinde insnoering van de lichtmasten tegen te gaan;

 • ·

  De reclames worden niet lager aangebracht dan:

4,50 meter boven een fietspad of groenstrook of;

3,25 meter boven een voetpad.

Gemeten vanaf het maaiveld tot aan de onderkant van het reclameobject.

 • ·

  De reclames dienen over de betreffende wegen te worden verspreid.

 • ·

  De reclames mogen op niet minder dan 5 meter van woningen staan.

 • ·

  De reclames mogen niet op kruispunten worden geplaatst.

 • ·

  De reclames mogen niet in de middenberm worden geplaatst.

 • ·

  De reclames mogen niet boven de rijweg hangen.

   

Huidige lichtmastreclames

Op 11 oktober 2013 zijn de volgende 17 lichtmasten voorzien van reclame:

 • ·

  Harderwijkerweg laatste mast in de middenberm (Tomassen en Kievits)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 2 (Hema)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 18 (Hema)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 6 (Filippo)

 • ·

  Harderwijkerweg eerste mast rechts naast de rotonde (Filippo)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 21  (Aldi)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 23 (Lidl)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 26 (Bunschoten Diervoeders)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 27 (NPB)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 32 (Heerlickheijd)

 • ·

  Harderwijkerweg LM nr. 44 (Heerlickheijd)

 • ·

  Putterweg LM nr. 5 (Hema)

 • ·

  Putterweg LM nr. 21 (Brinky)

 • ·

  Putterweg LM nr. 32 (Van Buuren)

 • ·

  Putterweg LM nr. 44 (Onderweegs & De Groot)

 • ·

  Putterweg LM nr. 46 (Lidl)

 • ·

  Putterweg LM nr. 47 (NPB)