Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2014
CiteertitelHersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpOpenbare ruimte en beheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2013.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Telecommunicatiewet, art. 5.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2014nieuwe regeling

03-02-2014

Gemeenteblad, 2014, 6847

Collegebesluit, 2014, 379396

Tekst van de regeling

Intitulé

HERSTELTARIEVEN STRAATWERK EN GROENVOORZIENINGEN HELMOND 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gelet op artikel 5.7 van de Telecommunicatiewet,

 

Besluit:

  • I.

    Vast te stellen de Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2014

  • II.

    In te trekken de Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2013

 

Artikel I

Voor het herstellen van straatwerk en groenvoorzieningen gelden de volgende tarieven:

Activiteit

verreken

tarief excl. BTW

 

 

eenheid

(€)

A.

Bedrijf verricht straatwerk en onderhoudt

 

 

 

* degeneratievergoeding

per m²

2,71

B.

Bedrijf verricht straatwerk en gemeente onderhoudt

 

 

 

* tegels

per m²

12,88

 

* klinkers

per m²

12,88

C.

Gemeente verricht straatwerk en voert onderhoud uit

 

 

 

* tegels

per m²

26,41

 

* klinkers

per m²

26,41

Bij meldingen worden tarieven verhoogd (geen legeskosten)

 

 

tegels en klinkers

per m²

2,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven asfalt en groenherstel

 

 

Activiteit

verreken

tarief excl. BTW

 

 

eenheid

(€)

warm asfalt

 

 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

per m²

339,75

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

per m²

208,94

koud en sproei-asfalt

 

 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

per m²

86,45

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

per m²

43,52

plantsoenen en bermen

 

 

berm

per m²

2,20

berm (6x maaien)

per m²

3,35

gazon

per m²

6,67

struiken

per m²

24,12

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de normlonen voor grond-, water en wegenbouw, gepubliceerd door het C.R.O.W.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Besloten in de vergadering van 3 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel

de gemeentesecretaris,

dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

7 februari 2014

De gemeentesecretaris,

dhr. A.A.M. Marneffe RA