Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Enschede

Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Enschede
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en de Parkeerverordening 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015.

17-12-2013

huis aan huis d.d. 8 januari 2014

gemeentebladnr. 173

Tekst van de regeling

AANWIJZINGSBESLUIT PARKEREN JANUARI2014

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede,

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Verordening Parkeerbelastingen 2014 en de Parkeerverordening 2007,

besluit:

Artikel 1

1.Aan te wijzen als plaatsen, waar ingevolge artikel 2 onderdelen a en b van de Verordening Parkeerbelastingen 2014 tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd en die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, de parkeerplaatsen in de straten:

GEBIEDZONESTRAATNAAMBIJZONDERHEDEN
B5Atjehstraat  
B4Ambonstraat  
B4Baliplein  
B4Balistraat  
B5Bankastraat  
B4Bataviastraat  
B4Batjanstraat  
B5Baurichter  
A1Beltstraat  
B3Benninkburg  
B3Beukinkstraat  
B8Bilderdijkstraat  
B5Billitonstraat  
B6Bisschopstraat  
B6BlekerstraatTussen Mina Krusemanstraat en Haaksbergerstraat
B4Boeroestraat  
B3Bontweverij  
B5Borneostraat  
A1Boulevard - 1945, terrein INoordzijde
A1Boulevard - 1945, terrein IIZuidzijde
A1Brammelerstraat  
A1Brammelerdwarsstraat  
A1Brandweerstraat  
A1Breugelmansgaarde  
B3Brinkhuisburg  
A1BrinkstraatTussen Spelbergsweg en Mooienhof
B4BrinkstraatTussen Spelbergsweg en Hogelandsingel
B4Buitenzorgplein  
A1Burgemeester Edo Bergsmalaan  
A1Burgemeester Edo BergsmalaanTerrein ten zuiden van Edo Bergsmalaan
B3C.F. Klaarstraat  
B3C.J. Snuifstraat  
B5Celebesstraat  
B4Ceramstraat  
B8Da Costastraat  
B6De Ereboog  
B8De Genestetstraat  
A1De Heurne - OldenzaalsestraatFaam-terrein
B3De KlompTen oosten van de Oldenzaalsestraat
A1De Ruyterlaan  
B6De Triomfboog  
B5Delistraat  
B7DeurningerstraatTussen Molenstraat en Lasondersingel
B4Diepenbrockstraat  
B8Dr. Benthemstraat  
B6Emmastraat  
B3Espoortstraat  
B4Floresstraat  
B7Fortuinstraat  
B8Gemeentewerfstraat  
B5GetfertwegTussen Haaksbergerstraat en huisnummer 334
B8H.B. BlijdensteinlaanTussen Molenstraat en Lasondersingel
B5HaaksbergerstraatTussen Koningstraat en Wooldriksweg
A1HengelosestraatTussen Molenstraat en Fortuinplein
B7HengelosestraatTussen Fortuinplein en nr. 100
A1HermandadParkeerterrein bij ingang Nijverheidstraat
A1HermandadParkeergarage Hermandad, uitsluitend op zaterdag en koopzondagen
B4HeutinkstraatTussen Molukkenstraat en de Hogelandsingel
A1Hoedemakerplein  
A1Hoge BothofstraatParkeerterrein
B3Hoge Bothofstraat  
B3Hoog en droog  
B4Hoogstraat  
B4Javastraat  
B4J.Obrechtstraat  
B4J.P. Sweelinckstraat  
B5Karimatastraat  
A1Kortelandstraat  
B6Kortenaerstraat  
B7KottendijkTussen Deurningestraat en Boddenkampsingel
B3KremersmatenTen westen van de Benninkburg
A1KuipersdijkTussen Mooienhof en Spelbergsweg
B4KuipersdijkTussen Spelbergsweg en Varviksingel
B8LasondersingelZuidzijde tussen H.B. Blijdensteinlaan en Oldenzaalsestraat
B8LasonderstraatVanaf Dr. Benthemstraat tot en met kruising De Costastraat
A1Ledeboerstraat  
B3LipperkerkstraatTussen De Klomp en C.J. Snuifstraat
B4Lombokstraat  
A1M.H. TromplaanTussen De Ruyterlaan en Hoedemakerplein
B6M.H. TromplaanTussen Stadsmatenstraat en De Ruyterlaan
B4Madoerastraat  
B5Medangstraat  
A1Molenstraat  
A1MolenstraatParkeerterrein tussen Parallelweg en Molenstraat
B4Molukkenstraat  
A1Mooienhof  
B6Mina Krusemanstraat  
B8Multatulistraat  
B6Nassaustraat  
B8Nicolaas BeetsstraatVanaf Dr. Benthemstraat tot nr. 21 oneven en 42 even
B8NiermansgangParkeerterrein
B8Niermansgang  
B6Nieuwstraat  
B8Nieuwe Schoolweg  
A1Nijverheidstraat  
A1OldenzaalsestraatTussen Boulevard 1945 en Molenstraat, inclusief parkeerterrein tussen de Oldenzaalsestraat en De Heurne en parkeerterrein achter de Klanderij
B8OldenzaalsestraatVanaf Molenstraat tot nr. 138
A1Overduingaarde  
A1Parallelweg  
B6Parkstraat  
B3Pelmolenstraat  
B4PerikpleinParkeerplaats einde van het plein nabij Kuipersdijk
B4PerikwegVanaf Brinkstraat tot kruising met Javastraat
A1Piet Heinstraat  
B8Potgieterstraat  
B6Prinsestraat  
B6Pyrmontstraat  
B7Raiffeisenstraat  
B3Reudinkstraat  
B4Richard Holstraat  
B4Rietmolenstraat  
A1Ripperdastraat  
B4Semarangstraat  
B4Soendastraat  
B4Soerabaiastraat  
B4Spelbergsweg  
B6Stadsmatenstraat  
B8Staringstraat  
A1Stationsplein  
B5Sumatrastraat  
B4Ternatestraat  
B4Timorstraat  
B3Tweede BothofdwarsstraatTussen Hoge Bothofstraat en Lipperkerkstraat
B8Van Alphenstraat  
A1Van Essengaarde  
A1Van Galenstraat  
A1Van Lochemstraat  
B4Varviksweg  
B3Veenstraat  
B3VeenstraatTerrein aan zuidzijde Veenstraat
B8Visserijstraat  
B8Visserijterrein  
B6Waldeckstraat  
A1Wenninkgaarde  
B3WilhelminastraatParkeerterrein tussen W. Alexanderstraat en Wilhelminastraat
B3WilhelminastraatTussen Oldenzaalsestraat en Lipperkerkstraat
B5Wooldriksweg  
B5ZuiderspoorstraatTussen Wooldriksweg en Delistraat
A1Zuidmolenstraat  

2.Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren met een belanghebbenden vergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de Verordening Parkeerbelastingen 2014, de parkeerplaatsen in de straten:

GEBIEDZONESTRAATNAAMBIJZONDERHEDEN
A1Achter 't Hofje  
B3Beatrixstraat  
A1Boulevard 1945 Terrein I, zone Boulevard Noord
A1Boulevard 1945Terrein II, zone Boulevard Zuid
B4JavastraatTussen huisnummer 15 de kruising met de Perikweg
B3Julianastraat  
A1Kalanderplein  
B4Perikplein  
B4SoendastraatVanaf nr. 3 tot einde van de straat
B4SpelbergswegTussen huisnummer 6 en 44
B7Van der Capellenstr.Zuidwest-zijde
B3Willem-Alexanderstraat  

Artikel 2

 • 1. De tijden waarop op de bovengenoemde (parkeerapparatuur)plaatsen tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, dan wel middels een van gemeentewege verleende vergunning, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • -

   maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 19:00 uur;

  • -

   koopzondagen van 12.00 tot 19.00 uur;

  • -

   nationaal erkende feestdagen van 12:00 tot 19:00 uur;

  • -

   donderdagavond en overige koopavonden van 19:00 tot 21:00 uur;

 • 2. Het parkeren op parkeerplaatsen, welke bij of krachtens de vigerende Parkeerverordening zijn aangewezen als parkeerplaatsen waar uitsluitend met parkeervergunningen mag worden geparkeerd, is slechts toegestaan met vergunning gedurende maandag tot en met zondag van 00:00 uur tot 24:00 uur.

Artikel 3

 • 1. De belasting dient terstond bij de aanvang van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Daarbij moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 2. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) door middel van:

  • -

   contante betaling;

  • -

   een al dan niet rekeninggebonden Chipknip;

  • -

   een betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde creditcard;

  • -

   een pinbetaling.

 • 3. Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00, hetzij met bankbiljetten van € 5,-, € 10,- en € 20,- worden voldaan.

 • 4. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur kan tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 5. Op alle plaatsen, met uitzondering van de plaatsen met een individuele parkeermeter, dient de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig geplaatst te worden.

Artikel 4

 • 1

  De begripsomschrijvingen uit de Verordening Parkeerbelastingen 2014 zijn van toepassing op dit besluit.

 • 2

  Het aanwijzingsbesluit van 1 oktober 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan.

 • 3

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in de “Huis aan Huis” en treedt in werking op 1 januari 2014..

 • 4

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2014”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2013,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

De Secretaris,

M.J.M. Meijs

De burgemeester,

P.E.J. den Oudsten