Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Gorinchem 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Gorinchem 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Gorinchem 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisadministratie van de gemeente Gorinchem 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

BWBR0005416

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Gorinchem 2014; artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201406-01-2014Onbekend

17-01-2014

Gemeenteblad 2014, 12524

2014/1139

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van degemeente Gorinchem 2014

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem;

gelet op artikel 2 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Gorinchem 2014;

B E S L U I T E N :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Gorinchem 2014

Artikel 1. Regels omtrent verstrekking van gegevens aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Gorinchem 2014

De verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen van de gemeente Gorinchem aan derden kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 2. Aanwijzing werkzaamheden gewichtig maatschappelijk belang en aanwijzing categorieën van derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente worden aangewezen:

  • a.

   algemene en geestelijke gezondheidszorg;

  • b.

   het geven van onderwijs, het bestrijden van schoolverzuim of schooluitval;

  • c.

   bevorderen van welzijn bij jeugd, ouderen, gehandicapten of hiermee vergelijkbare groepen in de samenleving, het bevorderen van lezen en het bestrijden van analfabetisme;

  • d.

   het beheer van begraafplaatsen;

  • e.

   huisvesting, woonruimteverdeling en -toedeling, voorkomen illegale onderverhuur, voorkomen van illegale dubbele bewoning;

  • f.

   inburgering van nieuwkomers;

  • g.

   reclassering;

  • h.

   verslavingszorg;

  • i.

   wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek.

    

 • 2.
  • Als categorieën van derden, zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wet basisregistratie personen, die voor de verstrekking in aanmerking komen worden aangewezen:

  • a.

   Ziekenhuizen en ander zorgstellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg;

  • b.

   Scholen en andere onderwijsinstellingen;

  • c.

   Welzijnsinstellingen;

  • d.

   Beheerders van begraafplaatsen;

  • e.

   Woningcorporaties;

  • f.

   Organisaties op het terrein van inburgering van nieuwkomers;

  • g.

   De Reclassering en/of organisaties die zich hiermee bezig houden;

  • h.

   Organisaties op het gebied van verslavingszorg;

  • i.

   Organisaties en instellingen op het terrein van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek;

   

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 6 januari 2014.

 • 2.

  Dit Aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gegevensverstrekking aan derden uit de basisregistratie van de gemeente Gorinchem 2014.

 

Gorinchem,

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Gorinchem, 17 januari 2014

De secretaris, de burgemeester,