Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Veerplein en Liesveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Veerplein en Liesveld
CiteertitelAanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Veerplein en Liesveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2012, art. 2.86

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201331-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad 2013-102, 18-12-2013

749234

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Veerplein en Liesveld

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen; OVERWEGENDE: - dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar; - dat het afsteken van vuurwerk omgeving Liesveld en Veerplein ten tijde van de winkelopenstelling een grote mate van gevaar en overlast met zich meebrengt voor met name het winkelend publiek; - dat het afsteken van vuurwerk omgeving Liesveld en Veerplein buiten de winkelopenstelling grote overlast met zich meebrengt voor de bewoners van genoemd gebied; - dat het gewenst is een verbod in te stellen voor het afsteken van vuurwerk omgeving Liesveld en Veerplein; - dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.86 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2012 verbodens is vuurwerk af te steken op een door ons, in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats;

gelet op artikel 2.86 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2012; BESLUITEN:

Artikel 1  

De omgeving Veerplein en het Liesveld, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, aan te wijzen als gebied waar het verboden is vuurwerk af te steken op 31 december tussen 10.00 uur en 23.59 uur;

Artikel 2  

Dat dit besluit in werking treedt op de dag na de publicatie;

Artikel 3  

Dat dit besluit geldig is tot 31 december 2013 23.59 uur.

Vlaardingen, 10 december 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,  

de secretaris,     de burgemeester,

ir. C. Kruyt      mr. T.P.J. Bruinsma