Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Vlaardingen

Aanwijzingsbesluit koopzondagen en feestdagenopenstellingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Vlaardingen
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit koopzondagen en feestdagenopenstellingen 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit koopzondagen en feestdagenopenstellingen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet, art. 3
  2. Verordening Winkeltijdenwet gemeente Vlaardingen 2011, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201324-05-2014nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad 2013-101, 18-12-2013

746048

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders; Overwegende dat:  ingevolge artikel 5, eerste lid van de Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011 het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om ten hoogste 12 koopzondagen en feestdagenopenstellingen per kalenderjaar aan te wijzen;  de gemeenteraad in genoemde verordening 18 koopzon- en feestdagen heeft aangewezen waaruit er 12 gekozen kunnen worden;  volgens de verordening is er een tweedeling in gebieden is gemaakt waarin verschillende koopzondagen kunnen worden aangewezen, namelijk enerzijds de bedrijventerreinen en anderzijds het stadscentrum en de winkels in de woonwijken;  het stadshart gekozen heeft voor de eerste zondag van de maand;  de bedrijventerreinen hebben gekozen voor de onder II. genoemde  dagen;

Gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente Vlaardingen 2011; Besluit:

 

Artikel I

Als koopzondagen en feestdagenopstellingen 2014 voor de winkeliers van het stadshart  en de winkels in de woonwijken in Vlaardingen aan te wijzen:

Zondag 5 januari 2014

Zondag 2 februari

Zondag 2 maart

Zondag 6 april

Zondag 4 mei

Zondag 1 juni

Zondag 6 juli

Zondag 3 augustus

Zondag 7 september

Zondag 5 oktober

Zondag 2 november

Zondag 7 december

 

Artikel II

Als koopzondagen en feestdagenopstellingen 2014 voor de winkeliers op de bedrijventerreinen in Vlaardingen aan te wijzen:

Zondag 5 januari

Zondag 2 februari

Maandag 21 april (tweede Paasdag)

Zondag 6 aprilZondag 4 mei

Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag)

Maandag 9 juni (tweede Pinksterdag)

Zondag 5 oktober

Zondag 2 november

Zondag 7 december

Zondag 21 december

Vrijdag 26 december.

 

Artikel III

Te bepalen dat deze openstelling geldt van 12:00 uur tot 17:00 uur;

Artikel IV

Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit koopzondagen en feestdagenopstellingen 2014”; 

Artikel V

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Ondertekening

Vlaardingen, 10 december 2013,

burgemeester en wethouders van Vlaardingen,  

de secretaris     de burgemeester

ir. C. Kruyt     mr. T.P.J. Bruinsma

Bijlage

plaatje 2 vlaar