Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening tot instelling van een jaarlijkse vee- en warenmarkt te Eenrum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot instelling van een jaarlijkse vee- en warenmarkt te Eenrum
CiteertitelVerordening tot instelling van een jaarlijkse vee- en warenmarkt te Eenrum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 151 Gemeentewet (zoals die luidde tot 7.3.2002)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1992Nieuwe regeling

26-11-1991

De Hogelandster

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot instelling van een jaarlijkse vee- en warenmarkt te Eenrum

 

 

Enig artikel
 • 1.

  De Veemarkt wordt ieder jaar te Eenrum gehouden op Hemelvaartsdag, op een daartoe, bij speciale op artikel 5 van de Veewet gebaseerde verordening, vastgestelde plaats.

 • 2.

  De warenmarkt wordt, bij uitsluiting van ieder ander terrein, gehouden op de Hereweg, Hoofdstraat, Raadhuisstraat (gedeelte), Hoogstraat (gedeelte), Kerkstraat (gedeelte), Zuiderstraat (Gedeelte) en het oude schoolplein Eenrum.

 • 3.

  De warenmarkt wordt jaarlijks gehouden op Hemelvaartsdag te Eenrum.

 • 4.

  De terreinen, omschreven onder 1 en 2 zullen, als daar veemarkt of warenmarkt wordt gehouden, geheel zijn afgescheiden van de openbare weg.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders stellen een commissie in, die de administratie voert over de standplaatsen en deze ook toewijst.

 • 6.

  De marktkraamhouders, die een standplaats willen innemen, dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de genoemde commissie. De aanvraag dient de gegevens te bevatten die de commissie genoemd onder 5 noodzakelijk acht.

 • 7.

  Aanvragen om standplaats die de commissie na sluiting van de inschrijvingstermijn bereiken, of op de marktdag zelf worden gedaan, zullen worden toegewezen voor zover de ruimte dit toelaat, dit ter beoordeling van de commissie genoemd bij artikel 5.

 • 8.

  De markt is geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

 • 9.

  Een toegewezen standplaats die om 08.00 uur niet is ingenomen, kan door de commissie genoemd onder 5 aan een andere gegadigde worden toegewezen.

 • 10.

  Om uiterlijk 18.00 uur moet de standplaats ontruimd zijn.

 • 11.

  In gevallen, waarin dit besluit niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, de commissie gehoord.

 • 12.

  Bij spoed kan de commissie, in de gevallen als bedoeld onder 11, een beslissing nemen.