Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing collectieve festiviteiten 2014
CiteertitelAanwijzing collectieve festiviteiten 2014
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 4:2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

16-12-2013

De Ahrenberger, 24-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2014

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven op10 december 2013 de “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten” heeft vastgesteld;

 

dat in het collegebesluit van 3 januari 2013 de aanwijzing voor de collectieve festiviteiten gemandateerd is vanuit het college;

 

dat dit besluit behoort bij “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten”, vastgesteld op 10 december 2013;

 

b e s l u i t e n:

 

Voor 2014 de volgende collectieve festiviteiten aan te wijzen:

 • ¨

  Carnaval (vrijdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Kermis in d'Ekker en Oerle (zaterdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Kermis in Zeelst (vrijdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Kermis in Veldhoven-Dorp (vrijdag t/m dinsdag);

 • ¨

  Viering van Koningsnacht (25 april 2014);

 • ¨

  Viering van Koningsdag (26 april 2014);

 • ¨

  Kerstavond (24 december 2014);

 • ¨

  1e kerstdag (25 december 2014);

 • ¨

  2e kerstdag (26 december 2014);

 • ¨

  Viering van Oud & Nieuw (nacht van 31 december 2014 op 1 januari 2015).

 

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzing collectieve festiviteiten, behorend bij “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten” en treedt in werking na bekendmaking.