Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Beheersverordening Henslare 2 en stationscomplex

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Henslare 2 en stationscomplex
CiteertitelBeheersverordening Henslare 2 en stationscomplex,
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-201324-09-2015Nieuwe regeling

04-07-2013

www.Ruimtelijkeplannen.nl

310989

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Henslare 2 en stationscomplex

De raad der gemeente Putten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 2013, nr. 310989;

gelet op de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening;

 

besluit:

 

  • I.

    vast te stellen de Beheersverordening Henslare 2 en stationscomplex, zoals dat is vervat in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels, vergezeld van een toelichting;

  • II.

    voor het beheersverordeningsgebied geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van 4 juli 2013.