Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsorgaan Holland Rijnland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit klachtencoördinator
CiteertitelAanwijzingsbesluit klachtencoördinator 
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Klachtenreglement Holland Rijnland, art. 6 lid 1.
  2. Klachtenreglement Holland Rijnland, art. 6 lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-201301-11-2018Onbekend

05-09-2013

Website Holland Rijnland en Gemeentelijke pagina's deelnemende gemeenten

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator

 

 

Het Dagelijks Bestuur

 

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Klachtenreglement Holland Rijnland

heeft in zijn vergadering van 5 september 2013 besloten

 

Als klachtencoördinator aan te wijzen de Beleidsadviseur juridisch BMO

en als plaatsvervangend klachtencoördinator de Senior adviseur / projectleider bestuurlijke zaken BMO.

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 5 september 2013.

 

Leiden, 5 september 2013,

de secretaris,

R.van Netten

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink