Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:48 Apv 2013 - Openlijk drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 2:48 Apv 2013 - Openlijk drankgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 2:48 Apv 2013 - Openlijk drankgebruik
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlagenKaart 4 Schollevaar Kaart 3 Centrumgebied Kaart 2 Pelikaanweg en omgeving Kaart 1 De Terp en omgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit m.b.t. openlijk drankgebruik op grond van de Apv 2009

2. Tevens bekend gemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2014nieuwe regeling

14-04-2014

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16098

Verseonnr. 546754
19-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:48 - Openlijk drankgebruik

Code 546754/ AV /02

De burgemeester, gelet op artikel 2:48, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordeningCapelle aan den IJssel 2013;

overwegende datde overlast onder andere bestaat uit hinderlijk aanwezig zijn (hinderlijke gedragingen),baldadigheden, geluidsoverlast, plegen van vernielingen, urineren in publieke ruimte op niet daarvoor bestemde plaatsen, verontreiniging omgeving (blikjes, glaswerk, verpakkingsmateriaal) op straat en in tuinen omwonenden.

De politie hiertegen op kan treden op grond van artikel 2:48, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2013;

het wenselijk is om de politie eveneens in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;

 

B e s l u i t

 

de volgende gebieden vooronbepaalde tijd aan te wijzen als gebied waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, tweede lid, van de Apv Capelle aan den IJssel 2013:

 

Artikel 1

Alle openbare plaatsen, in omgeving van winkelcentrum De Terp, alsmede de daaronder gelegen parkeergarage, de gehele Diepenbuurt (alle woonlagen), het gebied rondom metrostation De Terp, het Atolpad, het Waardenpad tot aan de Koggerwaard, en de vissteigers achter de Balearen aan, zoals aangegeven en omschreven op bijgevoegde kaart.

Artikel 2

De Pelikaanweg en omgeving zoals aangegeven en omschreven op bijgevoegde kaart met toelichting.

Artikel 3

Het Centrumgebied zoals omschreven en aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart. Van de werking van dit besluit zijn uitgezonderd de terrassen op het Stadsplein gedurende de tijd dat zij in gebruik zijn als horeca-terras.

Artikel 4

Het gedeelte van de wijk Schollevaar dat wordt begrensd door het Filomeentje Erf, Het Kleine Inez Erf, de Vuurdans, de Heksendans, de Stoelendans en de Reidans, zoals aangegeven en omschreven op bijgevoegde kaart.

Artikel 5

Van de werking van de gebiedsaanwijzing van lid 1, 2, 3 en 4 zijn uitgezonderd de delen van het gebied tijdens evenementen, als bedoeld in artikel 2:25 en 2:25a Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2013, mits dit in de vergunning of acceptatie van de melding uitdrukkelijk is toegestaan.

3.Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Kaart 4 Schollevaar

Kaart 4 Schollevaar

Kaart 3 Het Centrumgebied

Kaart 3 Centrumgebied

Kaart 2 Pelikaanweg en omgeving

Kaart 2 Pelikaanweg en omgeving

Kaart 1 De Terp en omgeving

Kaart 1 De Terp en omgeving