Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 5 APV 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 5 APV 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 5 APV 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit m.b.t. voorwerpen of stoffen op, in aan of boven de weg op grond van de Apv 2009.

2. Tevens gepubliceerd in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatstelijke verordening 2013, art. 2:10, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad,

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 5, Apv 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg

Code 546754 / VW03

Het college van burgemeester en wetouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

b e s l u i t :

 

Artikel 1

Het verbod in artikel 2:10, lid 1, Apv 2013 geldt niet voor de volgende voorwerpen:

 • a.

  vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien deze:

  • i.

   geen gevaar op kunnen leveren voor personen of goederen;

  • ii.

   niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

 • b.

  zonneschermen, mits ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg

  en:

  • i.

   geen onderdeel zich minder dan 2,20 meter boven dat gedeelte bevindt;

  • ii.

   geen onderdeel van het scherm, in welke stand het ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van

   het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt;

  • iii.

   geen onderdeel verder dan 1,50 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 • c.

  de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijs kortstondig op de weg gebracht worden in verbandmet laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsopgang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • d.

  voertuigen als bedoeld in artikel 5:6 en artikel 5:7 Apv 2013;

 • e.

  voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 10 december 2013.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, loco. J.F. Koen.