Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42, lid 2 en 4 Apv 2013 - Plakken en kladden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:42, lid 2 en 4 Apv 2013 - Plakken en kladden
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:42, lid 2 en 4 Apv 2013 - Plakken en kladden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit m.b.t. plakken en kladden op grond van de Apv 2009.

2. Tevens bekendgemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2013, art. 2:42, lid 3 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16739

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42, lid 2 en 4 Apv 2013 - Plakken en kladden

Code 546754 / PK04

Het college van burgemeester en wetouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

b e s l u i t :

 

Artikel 1

Voor het aanbrengen van een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding of het op een andere wijze aanbrengen van enige afbeelding, letter, cijfer of teken worden aangewezen de volgende graffitiborden:

  • a.

    bij de Capelsebrug;

  • b.

    langs de Burgemeester van Beresteijnlaan, Aquarel, wijk Schollevaar;

  • c.

    op de kruising van de Couwenhoekseweg/Keerkring, wijk Middelwatering.

Artikel 2

Voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen wordt de Peperbus op het Stadsplein aangewezen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 10 december 2013.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, loco. J.F. Koen.