Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:58, lid 3 Apv 2013 - Verontreiniging door honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:58, lid 3 Apv 2013 - Verontreiniging door honden
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:58, lid 3 Apv 2013 - Verontreiniging door honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit m.b.t. de verontreiniging van honden op grond van de Apv 2009.

2. Tevens bekendgemaakt in IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2013, art. 2:58, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16119

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:58, lid 3 Apv 2013- Verontreiniging door honden

Code 546754 / VH06

Het college van burgemeester en wetouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

b e s l u i t :

 

Artikel 1

De plicht genoemd in artikel 2:58, lid 1 geldt niet voor: uitlaatzones, uitrengebieden, het Schollebos - met uitzondering van het evenemententerrein - en sportpark Schenkel, zoals aangegeven op bijgevoegde Uitren-gebiedenkaarten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 10 december 2013.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, loco. J.F. Koen.