Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex art. 5:8, lid 1 APV 2013 - Parkeren van grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex art. 5:8, lid 1 APV 2013 - Parkeren van grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 5:8, lid 1 APV 2013 - Parkeren van grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit m.b.t. het parkeren van grote voertuigen op grond van de Apv 2009.

2. Tevens bekend gemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2013, art. 5:8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201307-11-2016nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16746

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:8, lid 1 - Parkeren van grote voertuigen

Code 546754 / PGV10

Het college van burgemeester en wetouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

b e s l u i t :

 

Artikel 1

Het verbod om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan zes meter te parkeren, geldt niet op de volgende plaatsen:

 • a.

  vrachtwagenparkeerterrein Groenedijk;

 • b.

  vrachtwagenparkeerterrein Burgemeester Schalijlaan;

 • c.

  vrachtwagenparkeerterrein metrostation Capelsebrug;

 • d.

  Kompasstraat, Sextantstraat, Sonarstraat en Radarstraat.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 10 december 2013.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, loco. J.F. Koen.