Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 Apv 2013 - Overlast van fiets of bromfiets

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 Apv 2013 - Overlast van fiets of bromfiets
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 Apv 2013 - Overlast van fiets of bromfiets
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit m.b.t. de overlast van fiets of bromfiets op o.g.v. de Apv 2009.

2. Tevens bekendgemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatstelijke verordening, art. 5:12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 16741

Verseonnr. 546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 Apv 2013 - Overlast van fiets of bromfiets

Code 546754 / OF11

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

b e s l u i t :

 

Artikel 1

Het verbod om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan geldt op de volgende plaatsen:

  • a.

    alle in- en/of uitgangen van (overdekte) winkelcentra;

  • b.

    alle in- en/of uitgangen van metrostations.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 10 december 2013.

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, loco. J.F. Koen.