Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 lid 3 van de WRO' , vastgesteld bij raadsbesluit dd. 20 oktober 2005, wordt ingetrokken per 1 juli 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, afdeling 6.1,
  2. Gemeentewet, artikelen 142, 147, 149 en 217.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008nieuwe regeling

19-06-2008

Geen.

16/31.08

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2008, nummer 16/31.08;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 142, 147, 149 en 217 van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

 

  • 1.

    de 'Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 lid 3 van de WRO' , vastgesteld bij raadsbesluit dd. 20 oktober 2005, in te trekken per 1 juli 2008;

  • 2.

    vast te stellen de volgende