Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit privaatrechterlijke tarieven 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit privaatrechterlijke tarieven 2014
CiteertitelBesluit privaatrechterlijke tarieven 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieventabellen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

05-11-2013

Gemeenteblad, 18-12-2013

BW-006482

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit privaatrechtelijke tarieven 2014

COLLEGEBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

Gelet op artikel 160, lid 1, sub e van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen het:

Besluit privaatrechtelijke tarieven 2014

Artikel I: Privaatrechtelijke tarieven

Omschrijving

Product

Tarief

2013

Tarief

2014

Riolering/

reiniging

Grofvuil inzamelen per m3 (incl. btw)

€ 30,00

 

 

 

 

 

Loon / tractie

Uurloon Ruimte openbaar gebied (hoog)

€ 96,43

€ 96,78

 

Uurloon Ruimte openbaar gebied (midden)

€ 77,37

€ 77,93

 

Uurloon Ruimte openbaar gebied (laag)

€ 67,49

€ 64,46

 

Uurtarief kolkenzuiger intern

€ 27,07

€ 17,06

 

Uurtarief veegmachines intern

€ 34,57

€ 34,06

 

Uurtarief electrocars

€ 2,78

€ 2,63

 

Uurtarief vrachtwagens

€ 29,61

€ 29,91

 

Uurtarief bestelwagens

€ 6,51

€ 6,46

 

Uurtarief hoogwerker

€ 18,68

€ 18,32

 

Uurtarief bulldozer

€ 31,69

€ 31,40

 

 

 

 

Zwembad

Fietskluis zwembad

€ 1,00

 

 

 

 

 

Bestrating

Aanleg inrit in eigen beheer

€ 67,50

€ 69,35

 

Aanleg inrit door aannemer

€ 357,00

€ 366,80

 

 

 

 

Riolering

Woonhuisaansluiting

€ 1.350,00

€ 1.387,10

 

Bedrijfsaansluiting

€ 1.400,00

€ 1.438,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongedierte-bestrijding

Particulier

€ 49,50

€ 50,85

 

Bedrijf

€ 238,00

€ 244,55

 

Gemeente Nederweert

€ 49,50

€ 50,85

 

 

 

 

Lichtreclame

Singel en overige wegen

€ 339,50

€ 348,85

 

Ringbaan

€ 462,25

€ 475,00

 

 

 

 

Huwelijks-voltrekking

Champagne voorziening (inclusief) bode

toeslag per persoon.

Uitsluitend locatie Jacob van Horne

€ 83,65

€ 5,75

€ 85,95

€ 5,90

 

 

 

 

Faciliteiten

Beschermhoes voor een paspoort, per hoes

 

€ 2,00

 

Beschermhoes voor een Nederlandse identiteitskaart, per hoes

 

€ 1,00

 

 

 

 

Rijwielstalling

Dagkaart

€ 0,50

 

 

Strippenkaart (max. 10 stallingen)

€ 3,00

 

 

Maandkaart

€ 6,00

 

 

Jaarkaart

€ 50,00

 

Artikel II Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De privaatrechtelijke tarieven 2013, vastgesteld bij collegebesluit van 6 november 2012, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op overeenkomsten, die voor die tijd gesloten zijn.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

    Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit privaatrechtelijke tarieven 2014”.

Artikel III Bekendmaking

De bekendmaking van deze tarieventabel zal geschieden door het plaatsen van een publicatie in het huis-aan-huisblad “De Trompetter / Land van Weert” onder de vermelding dat de tarieventabel voor eenieder kosteloos voor de tijd van twaalf weken ter inzage ligt bij het infocentrum in de hal van het Stadhuis.Daarnaast zal de geconsolideerde tekst van deze tarieventabel worden geplaatst op de website van de gemeente Weert.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 november 2013;

Het college en burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

de secretaris,

de burgemeester,